Geologene i Statens vegvesen har undersøkt fjellet i Kolltveittunnelen, og funnet en løsning som gjør at tunnelen trolig kan være åpnet for trafikk allerede mandag morgen. Etter de første undersøkelsene fryktet man at det ville ta flere uker før tunnelen kunne åpnes igjen.

I mellomtiden blir beboerne på Kolltveit bønnhørt. All omkjøringstrafikk blir nå styrt inn på veien om Blommen, med unntak av kjøring til eiendommene på Kolltveit.

— Trafikkforholdene over Kolltveit er ikke gode nok til at alle kjøretøy kan slippes inn på den smale veibiten, sier fungerende distriktssjef Arild Hegrenæs i Statens vegvesen.

Politiet kommer til å være på plass i noen av de viktigste kryssene for å kontrollere at det nye kjøremønsteret blir fulgt.

— For å sikre god flyt på den midlertidige hovedveien, blir det innført vikeplikt på alle veier som munner ut i fylkesveg 258, sier Hegrenæs.

Hvis alt går etter planen, blir tunnelen åpnet for trafikk natt til mandag. Da kommer det fortsatt til å være arbeid som må utføres, men dette kan tas på nattetid slik at tunnelen er åpen om dagen.