— Avinor bryter en prinsipiell grense når de innfører brukerbetaling for drosjene, mener Helge Dyrnes, rådets leder.

Sammen med næringsforeningene i Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim advarer Bergen Næringsråd mot konsekvensene av skatten.

De frykter smitteeffekter, også til andre ikke-offentlige virksomheter.

«Argumentene for å kreve inn tilsvarende avgifter ved hurtigbåt- og utenriksterminalene i landets havner er klart til stede. Eller ved våre mange bussterminaler, hotell og kjøpesentra», skriver de i en felles uttalelse.

BT skrev i går at drosjeskatten på Flesland trolig blir på fem kroner hver gang en drosje henter passasjerer. Næringen er opprørt over planene, mens Avinor mener det er rett og rimelig at drosjene betaler for tilretteleggingen på flyplassen.

— Til syvende og sist er det publikum og de næringsdrivende som må betale for de økte kostnadene, understreker Helge Dyrnes.

Næringsforeningene er også imot at det innføres avgifter som ikke inngår inn i en nasjonal enhetlig avgiftspolitikk.

— Hvorfor skal ikke drosjene betale for en tjeneste de selv nyter godt av?

— Denne avgiften er bare lagt på uten at den er direkte relatert til investeringer som går ut over det som er naturlig at Avinor selv står for. Om der ikke er tilgjengelige transportmidler, har ikke Avinor noe grunnlag for sin egen forretningsdrift, mener Dyrnes.