• Det er det jeg har trodd hele tiden. Heller ikke Arbeiderpartiet vil kjempe for nettolønn til passasjerbesetningen på fergene til Fjord Line og Color Line, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, H, til Bergens Tidende.

Hansen viser til det svaret som lederen for næringskomiteen på Stortinget, Olav Akselsen, Ap, ga til BT fredag, da han ble spurt om partiet ville sørge for at nettolønnen ble opprettholdt hvis hans parti skulle danne regjering etter valget i høst.

Akselsen svarte at ville stå på sitt standpunkt om å bevare nettolønnsordningen, men pekte på at det kunne bli vanskelig å få de nødvendige midlene på plass i statsbudsjettet dersom Bondevikregjeringen allerede hadde strøket dette i sitt forslag.

— Realiteten er at Ap nå får et betydelig press på hva de virkelig mener, siden Fjord Line har valgt å avvente til etter valget. Derfor har Akselsen hastverk med å løpe fra løftene til de ansatte. Dette synes jeg er en patetisk og feig måte å håndtere arbeidsfolk på, sier Torbjørn Hansen.

Han sier det er feil at regjeringen vil fjerne nettolønnsordningen.

— Regjeringen legger opp til at nettolønnsordningen skal gjelde for alle med sertifikatpliktige stillinger i NORflåten og alle sertifikatpliktig besetning i NIS som i dag går på dårligere ordninger. Derimot mener vi at det koster altfor mye å holde oppe nettolønnsordninger for passasjerbesetningene i bare to selskaper, Color Line og Fjord Line. Det legger beslag på 30 prosent av all subsidiering, sier Torbjørn Hansen.