SV-toppene Oddny Miljeteig og Aud Karin Oen kommer med utspillet midt i Aps pågående landsmøte.

— SV har gjort første del avjobben, men det er Ap som sitter med nøkkelen, sier Miljeteig og Oen.

Ledelsen sier nei

For snart to uker sidenvedtok SV-landsmøtet at heltidsarbeid skal være en rettighet i norskarbeidsliv.

Debatten om heltid-deltid eret av de virkelig hete temaene på helgens Ap-landsmøte.

Partiledelsen har ikke noeønske om å lovfeste retten til heltid og gjennomføre radikale endringer avarbeidsmiljøloven.

I går advarte statsminister Jens Stoltenberg mot å gå for drastisk til verks.

Hordaland vil

Flere fylkeslag harimidlertid et ønske om at Ap fatter et tydelig vedtak. Blant fylkeslagene somhar løftet saken er Hordaland.

I dag går titusenvis avkvinner på slavelignende kontrakter

— Vi håper og tror partietstoppkandidater i Bergen og Hordaland, Marte Mjøs Persen og Ruth Grung, nåfølger opp denne viktige saken, sier de to SV-politikerne.

De omtaler retten tilheltidsarbeid som den viktigste likestillingssaken i norsk arbeidsliv.

-I dag går titusenvis avkvinner på slavelignende kontrakter. De får verken lønn eller pensjoner det gåran å leve av. De mange og små stillingsbrøkene hindrer mange å få lån i bankeneller få kjøpt en sofa på avbetaling, sier Aud Karin Oen.

SV viser til tall fraStatistisk sentralbyrå. De viser at 67.000 undersysselsatte personer søkteetter mer arbeid i 2010. Tre fjerdedeler av disse var kvinner.

Ti punkter

- Dagens arbeidsmiljølov girdeltidsansatte fortrinnsrett til økt stilling?

— Det har dessverre ikkehjulpet. Tiden er inne for sterkere virkemidler mot ufrivillig deltid, sierMiljeteig.

Arbeiderpartiets sentralstyregikk nylig inn for en pakke med ti ulike forslag for å motvirkeuønsket deltid. Men det ligger ingen lovfestet rett tilheltid i den foreslåtte Ap-pakken.

— Forslaget går ikke langtnok og vil ikke løse dagens problemer, sier Miljeteig.

Brannmann i 14%-stilling?

Partikollega Aud Karin Oen mener det er fullt mulig å organiserearbeidslivet på en måte som muliggjør heltid for alle som ønsker det.

— I mannsdominerte yrker erikke dette noe problem i det hele tatt. Vi hører aldri om 14-prosentstillingeri brannvesenet, sier Oen.

Miljeteig avviser at SV viltvinge alle kvinner til å jobbe heltid.

Mulig dissens

— Deltid skal være enmulighet, men heltid en rettighet, sier Miljeteig.

I dag jobberredaksjonkomiteen i Ap for å lande saken, men dette er blant sakene hvor detkan komme dissens.

Landsmøtet tar endeligstilling i morgen, søndag.

«SKAL VÆRE RETT»: - Deltid skal være en mulighet, men heltid en rettighet, sier SVs Oddny Miljeteig.