— Alle som får mistanke om at et barn kan ha blitt utsatt for vold eller overgrep, har plikt til å melde det til barnevernet, men jeg tror mange kvier seg for å gjøre det. En bekymringsmelding utløser jo ofte en krise i familien det gjelder, sier Reidun Dybsland, nestleder i Barnevernsvakten i Bergen.

Det er bakgrunnen for at alle bydeler i Bergen nå har tverrfaglige team som skal gi råd til personer som jobber med barn.

— Vi gir dem en anledning til å legge frem sin bekymring til teamet, uten å si hvilket barn det gjelder. I mange tilfeller råder vi dem å melde fra til barnevernet, sier Dybsland.

Teamene består av representanter fra helsestasjonene, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og Barnevernsvakten.

— Politiet er også med, men diskuterer ikke enkeltsaker. De kommer først inn når beslutningen er tatt om å melde et forhold, sier Dybsland.

Hun arbeider nå for å skape oppmerksomhet rundt det nye tilbudet, og er sikker på at det vil gi resultater.

— Vi vil helt sikkert se en økning i antall bekymringsmeldinger når alle får vite at disse teamene eksisterer. Vi har bare hatt slike team i alle bydeler siden nyttår, sier Dybsland.

Også Nils Askvik, leder for Barnevernsvakten i Bergen, tror den nye satsingen er nødvendig:

— Det er tungt å vite at barn lever med vold eller overgrep, og det koster ofte mye å melde fra om det. Dette er vanskelig, og har kanskje av og til ført til handlingslammelse, sier Askvik.