— Dette er dessverre oftere regelen enn unntaket. Glippen skjer i det en pasient forlater sykehuset og reiser hjem. Institusjonen slipper ansvaret uten at kommunen står klar til å ta imot. Dette bekymrer oss, sier Sunniva Ørstavik som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Hun mener kulturen for samarbeid i psykiatrien er for dårlig og etterlyser mer langvarig perspektiv på behandlingen av psykiatriske pasienter.

— Mange ser veldig tidsbegrenset på den jobben som gjøres, og skjønner ikke at pasienten ofte må følges opp i lang tid for å få det bedre. Å dempe symptomene er bare en liten bit av det å få livet til å henge sammen, sier Ørstavik.