SILJE KATHRINE SVIGGUM

Sikkerhetsrutiner, rapportering og debrifing hos psykolog skal minske belastningen jobben medfører.

— En del av våre brukere har problemer med aggressivitet, rus og kriminalitet. Andre har personlighetsforstyrrelser med antisosiale trekk. Det ligger i sakens natur at en del er tilbøyelige til å bruke vold, sier sosialsjef Leiv Tungesvik ved Laksevåg sosialkontor. Han mener ubehagelige episoder er uunngåelige og er opptatt av å skjerme de ansatte, som ukentlig opplever aggressive utfall via telefon eller på kontoret. Fysiske angrep anslår han til fire-fem i året.

Tungesvik finner trusselutviklingen mot sine ansatte urovekkende og mener å ha svaret på årsaken:

— Hele rusbildet har endret seg. Vi ser et hardere brukermønster med økt blandingsmisbruk. Torpedovirksomhet gjør at aggressiviteten sitter løsere. Sosialkontorbrukere med narkogjeld er desperate. De siste årene har vi sett en økning av disse tilfellene. Vårt klare inntrykk er at stadig yngre misbrukere mister grepet på seg selv.

Han får støtte av fylkestrygdedirektøren i Hordaland, Anneliise K. Flodsand.

— Det hardner til. Hverdagen blir tøffere og tøffere. Våre ansatte gir uttrykk for frustrasjon. De føler seg som bossbøtter, sier Flodsand. Hun definerer vold som trakassering, truing og utskjelling. I tillegg kommer fysiske trusler og angrep. Det mest vanlige er verbal vold.

Også sosialsjef Åse Bakka ved Bergen sentrum sosialkontoret registrerer mye verbal vold.

— Vi har et lukket slusesystem der de som er ruset ikke kommer lenger enn til venteværelset. Vi har aldri hatt personskader, men en god del trusselsaker. Vi er både hjelpere og kontrollører. Deri ligger et spenningsforhold. Vi må sørge for at angsten ikke sitter igjen i veggene.

Det gjør den på Boligavdelingen i Bergen kommune. Etter 22 registrerte trusselepisoder fra juli 2001 til april i år, deriblant drapstrusler, fikk de ansatte nok. Nestleder Tor Jørgen Tofte er i ferd med å inngå en avtale med Securitas for daglige streifvakter.

— Vi måtte gjøre noe. Alle de involverte har fått varselbrev. Tre-fire er anmeldt til politiet. Vi har brukt betydelig med penger på oppfølging for våre ansatte på Senter for Krisepsykiatri. Det er ikke snakk om noe valg. Våre ansatte gjennom debrifing dersom de opplever trusler, vektlegger Tofte.