• Byrådet i Bergen har i år vært anonymt og uten visjoner. Byrådet blir best husket for gatelysene som ble slukket.

HANS K. MJELVA

INGVILD RUGLAND

— Jeg har forståelse for budsjettproblemene og at byrådet må se helheten. Men de går for langt i å signalisere at i denne byen kan du bare glemme å prøve på noe nytt fordi det har vi ikke råd til likevel. Det er symptomatisk at det vi skal leve av i fremtiden, næring og kultur, er lagt under finansbyråden som står ansvarlig for all nedkutting her i byen.

Kommentaren fra filmprodusent Jan Aksel Angeltvedt er ganske representativ for reaksjonene vi fikk da vi spurte folk om deres inntrykk av byens politiske ledelse i 2004. Fra kantinene hos Vital, Nera, Haukeland Universitetssjukehus og Kontorfellesskapet på Verftet.

Premiereåret for Monica Mælands høyredominerte byråd ble preget av kommunens elendige økonomi, der visjonene for byens fremtid glimret med sitt fravær.

Og selv om BT nylig kåret Mæland til byens mektigste, er det ordfører Herman Friele som blir lagt merke til. På denne måten vrir byrådet seg unna ansvaret, mener prosjektleder Kjetil Vikene i Journal Internettbyrå:

— Hvis Friele skal fronte byrådet, bør han også stilles til ansvar for politikken.

Gatelys var tydeligste sak

Byrådet blir gjennomgående beskrevet som anonymt. Svært få husker noen politiske vedtak av stor betydning, men én ting nevnes blant de 14 personene BT snakket med. Slokkingen av gatelysene står i en særklasse. Tiltaket blir beskrevet som «meningsløst».

— Slike ting skaper forakt for politikerne, fordi dette oppfattes helt sykt og er lite veloverveide forslag, sier Per Christiansen i Nera Networks.

Inntrykket av Bergen som en konservativ by er ikke forsvunnet i løpet av 2004, konstaterer Kjerstin Fyllingen i Vital.

— Bergen er på 178. plass i landet når det gjelder likestilling. Vi har Herremiddagen, og buekorpsene har endelig åpnet opp for jenter. Er det dette som skal være den bergenske kulturen?

Det er visjonene og fremtidsplanene til dagens byråd som etterlyses. Byens underskudd må nedbetales, og her får byrådet skryt, men folk vil gjerne vite hva det skal satses på etter dette:

— Byrådet har vært lite flinke til å kommunisere hva som kommer etterpå, sier Vitals Terje Bøe.

Barn og ungdom

Og selv om folk har sine egne private ønsker for hva slags politiske prioriteringer de ønsker, nevner samtlige at det må satses på barn, ungdom og de eldre.

— Jeg savner en satsing på ungdom. Jeg vokste opp i Årstad bydel på 1970-tallet, da vi fikk en ordning med nærpoliti som drev forebyggende arbeid. Det ble brukt med god effekt på 1980- og 1990-tallet. Så trodde de alt gikk så bra og la ned ordningen. Et halvt år senere var det full fyr i teltet igjen, sier kulturbrygger Atle Halvorsen på Haukeland Universitetssjukehus.

— Grunnverdiene er barn, skole og eldre. Det må på plass først, så kan vi heller ruste opp Torgallmenningen etterpå, sier Per Christiansen i Nera.

Innenfor området byutvikling er ikke situasjonen helsvart, skal vi tro våre politiske synsere. Planene for sjøfronten i Bergen, bebyggelse rundt Store Lungegårdsvann og opprustning av byrom nevnes som positive tiltak.

— Jeg vet ikke om det er byrådets fortjeneste, men der prøver de i hvert fall å skape en arkitektonisk visjon for denne byen, sier Jarle Holmelid i Journal.

Omdiskutert bybane

Bybaneprosjektet er absolutt fremtidsrettet, mener dem vi har snakket med, selv om grunnlaget ble lagt med et annet byråd. Saken er tema rundt alle kantinebordene, men meningene om prosjektet er delte.

Lang reisetid, mange stopp og dyr drift er bekymringsfullt:

— Jeg er for bybanen, men den er jo blitt et kompromiss, der den skal svinge innom hvert eneste hjørne. Det burde være maks fem stopp, sier prosjektleder Jon Kåre Hansen (32) i Nera.

— Jeg er redd for at den skal legge så store driftskostnader på Bergen kommune at det vil låse kommunen for lang tid fremover. Det som er helt sikkert er at staten ikke vil komme til å redde kommunen. En må lage en driftsordning som gjør at ikke bybanen rammer andre viktige områder som skole, helse og omsorg, sier Helge Bergmann på Haukeland.

SATSING PÅ ELDRE. Oversykepleier Solveig Hansen på Haukeland Universitetssjukehus ønsker seg en større satsing på eldre foran den store eldrebølgen som kommer. Her er hun sammen med pasient Johanna Bolstad.<nr/>Foto: RUNE SÆVIG