— Det er skummelt å gå forbi her. De sitter på hjørnet på taket her oppe og venter. De bruker å stupe rett ned og mot hodene til folk, sier Trygve Lavik.

Måkene sitter på taket til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og Lavik passerer forbi hver gang han skal på jobb i bygget rett bak. Han selv og kollegene er blitt skremt av måkene.

— Det er både skummelt og ekkelt. Måkene prøver å skite på oss, sier Lavik.

— Jeg tror det er en hann og en hunn. Det virker som om de stuper ned mot oss for å beskytte ungene sine. Og det er ikke noe vi kan gjøre for å bli kvitt dem. De er jo fredet, sier Lavik.

Driftsavdelingen ved universitetet er orientert om saken, men kan ikke gjøre noe fordi måkene er fredet.

— Vi har fått et par telefoner om at fuglene er truende mot folk som går forbi her, men vi har ikke lov til å røre måkene nå i hekketiden, sier Magnar Smith i driftsavdelingen.

Skremmer turister

Lavik og kollegene har aldri hatt aggressive måker utenfor kontoret tidligere. Problemet i år gjelder ikke bare for dem som jobber i området.

— Jeg har sett turister i vill flukt bort herfra, sier Lavik.

Han har søkt litt på nettet og funnet ut at det er vanlig at måker er aggressive i begynnelsen av sommeren.

— Det kan ha noe med at ungene ikke har lært å fly skikkelig ennå og at de beskytter dem. Men nå er det august og de angriper fortsatt.

Spion på taket

Når bt.no følger Lavik på vei bort til kontoret, sitter det en måke og speider utover fra takhjørnet. Den har full oversikt over alle som passerer.

Etter noen minutter tar den fart og stuper nedover.

— Det var ikke ille. Det var jo bare koselig, sier Lavik når måken passerer et par meter over hodet hans. Vanligvis er de mye mer nærgående.

— De pleier å følge etter oss rundt hundre meter. De følger oss i hodehøyde. Og de prøver å treffe oss med skit. De slapp bomber på meg, heldigvis unngikk jeg å bli truffet, sier Lavik.

Trenger hjelp til å takle måkene

Lavik etterlyser råd for hvordan han og kollegene skal forholde seg til måkene når de angriper.

— Skal vi veive med armene? Ha på oss hodebeskyttelse?, spør han.

Fagkonsulent Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk forening har følgende tips til folk som opplever aggressive måker:

— Det eneste gode rådet er å komme seg raskt unna. De stuper ned og skriker for å beskytte ungene. De forfølger ikke folk. Hvis man kan gå en liten omvei, vil det også være en god løsning, sier Øien.

- Er det sånn at måkene skiter for å skremme folk?

— At de bruker skit som bombardement? Nei, det gjør de ikke. Men det gjør gråtrosten, forteller Øien.

Litt forsinket

Det er i tiden fra ungene kommer ut av egget til de lærer å fly, at mor og far virkelig er på vakt mot farer.

— Det tar cirka en måned før ungene blir flyvedyktige. Når ungene kan fly, slutter foreldrene å stupe og skrike mot folk.

Vanligvis legger måkene egg i mai. Rugetiden er 25 dager. Dermed skulle de vært flyvedyktige i løpet av siste halvdel av juli.

— Det kan hende reiret til disse har blitt ødelagt og at de har prøvd en gang til og dermed kommet i gang litt senere, sier Øien.

Har du opplevd aggressive måker? Del din opplevelse under!