BT fortalte i går at prosjektlederen for kjøkkenreformen i Bergen, Håkon R. Gjelsvik, er i permisjon fra jobben i Bergen kommune og arbeider som direktør i transportselskapet Multi Transporten Norge AS. Et selskap som tjener sine penger på kjøkkenreformen. Men Gjelsvik avviser at han har et habilitetsproblem.

Spørsmålet om Gjelsviks habilitet dukket opp da den tidligere prosjektlederen for kjøkkenreformen skrev et brev til kommunen hvor han ba om oppjustering av prisen Multi Transporten får for utkjøring av mat til byens eldre.

Ikke smart

Gjelsvik medgir at det kanskje ikke var så smart å signere brevet.

— Det jeg kunne gjort, var å skrive brevet, men fått min kollega i moderselskapet i Danmark til å signere. Det hadde likevel ikke hatt noen praktisk konsekvens, sier Gjelsvik.

— Dette hadde ikke vært en sak om jeg ikke hadde signert. Så lenge jeg er ansatt i firmaet vil jeg ikke underskrive flere brev til kommunen.

Byråd for helse og omsorg, Trude Drevland, betegnet situasjonen i gårsdagens BT som «i beste fall meget forunderlig». Mandag ba hun kommuneadvokaten se på om det er hjemmel for strengere karanteneregler for ansatte i Bergen kommune.

Gjelsvik ser ikke at det er noen grunn til at det stilles spørsmål ved habiliteten.

— Vi gjorde en avtale om at hvis Multi Transporten kom i forhandlingsposisjon med Bergen kommune, skulle ikke jeg være med. Det hadde jeg og kommunaldirektøren en felles forståelse av.

Forstår spørsmålene

Kommunaldirektør i Avdeling helse- og omsorg, Finn Strand, bekrefter at han har vært informert om Gjelsviks permisjon og direktørjobb hele tiden.

— Vi konkluderte den gangen han søkte om permisjon med at det ikke var noe formelt vi kunne gjøre i forhold til dette, i og med at prosjektet var ferdig, og det ble gjort klart at han ikke kunne komme tilbake igjen og jobbe med disse spørsmålene igjen.

Strand forstår likevel at det blir stilt spørsmål ved at prosjektlederen for kjøkkenreformen er i permisjon fra kommunen og jobber som direktør for et selskap som tjener penger på den samme reformen.

— Ja, det gjør jeg, men jeg har overhodet ikke kunnskap om at det har vært noen form for mislighold her. Det vil jeg understreke.

Strand viser til at det stadig slutter folk i kommunen som går over i andre jobber, også til det private næringsliv.

— Burde det ikke vært karantenebestemmelser som regulerer dette?

— Men det har vi altså ikke.

— Gjelsvik sier at det kanskje ikke var så smart å signere et brev med krav til kommunen.

— Det er jeg ikke uenig i.

KNUT STRAND