Det forklarte den unge mannen i Nordhordland tingrett onsdag. Han er tiltalt for å ha kjørt ned en mann på Ulvenvegen 20.september 2011.

Skulle kjøpe lunsj

Da var han elev ved Os vidaregåande skule. I retten forklarte han at han vurderte å droppe skolen fordi han var trøtt denne dagen.

— Men jeg bestemte meg for ikke å skulke og gikk likevel. Det har jeg angret på siden, forklarte han.

Denne dagen kjørte han med tre medelever til Meny for å kjøpe lunsj i friminuttet rundt klokken 11.10. ## 75 prosent medisinsk invalid

På Ulvenvegen mistet han kontrollen over bilen og kjørte ned en fotgjenger som var ute og luftet hunden

Pensjonisten er fortsatt sterkt preget av skadene nesten tre år etter ulykken og er erklært 75 prosent medisinsk invalid.

— Han og hans familie ble svært hardt rammet. Min klient har fått omfattende skader, sier bistandsadvokat Siren Preto.

Mannen ble blant annet påført hjerneskader, knusningsskader og hadde flere brudd i kroppen.

— Det sentrale spørsmålet i retten er hvilken fart tiltalte hadde da han kjørte bilen, sa aktor Liv Giertsen.

Mannen er altså tiltalt for brudd på Straffelovens paragraf 238. Der heter det at den som uaktsomt ved bruk av motorvogn forvolder betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

- Kjørte i 70, ikke 100

Den unge sjåføren hadde hatt sertifikat i noen måneder da ulykken skjedde. Han er tiltalt for uaktsom kjøring og innrømmer at han kjørte for fort før ulykken, men ikke i 100 km/t, slik han er tiltalt for.

— Jeg kjørte i rundt 70 km/t på Ulvenvegen da vi kom til en høyresving. Jeg merket at bilen ikke lystret da jeg svingte. Først svingte den ikke, så svingte den for mye. Jeg forsøkte å rette den opp mot venstre og fikk øye på en mann, fortalte den tiltalte sjåføren.

Andre i bilen støttet hans forklaring om at han kjørte rundt 70 da han mistet kontroll over bilen.

Ropte ring!

— Bilen gikk mot fotgjengeren og vi passerte ham. Vi havnet i grøften. Det første jeg tenkte var at vi kan ikke ha truffet ham. Jeg og en av de andre var kjapt ute av bilen. Da kameraten min ropte «ring», forsto jeg at vi hadde kjørt på ham, sa mannen som i dag er student.

Han legger ikke skjul på at tiden etter ulykken har vært tøff. Det er snart tre år siden den fatale kjøreturen. Etterforskningen har tatt tid, blant annet på grunn av at drapet på Hilda Feste tok ressurser fra Os lensmannskontor.

Tenker på offeret

— Det har vært en vanskelig tid. Den første tiden var preget av usikkerhet. Jeg var redd for at han jeg hadde kjørt på skulle dø. Samtidig vil jeg understreke at min situasjon ikke kan sammenlignes med situasjonen til han jeg kjørte på. Jeg tenker på ham hver dag.

Mannen forklarte at han har sett fotgjengeren i tiden etter ulykken.

— Jeg blir satt ut hver gang jeg ser ham. Jeg ser jo at han ennå er skadet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, forklarte han.

Offeret vitner ikke i retten fordi han ikke er i stand til det. Rettssaken fortsetter torsdag.