— Andersland sier problemene rundt bedriftsbarnehagene var ukjent for ham. Det er direkte løgn. Han deltok selv i komitien, der representanter for bedriftsbarnehagene bar frem dette budskapet, sier Hedemann. Flere bedriftsbarnehager har i tillegg sendt inn høringsuttalelse til barnehagemeldingen direkte til Anderslands "departement". - Disse 700 plassene avlaster Bergen kommune. Men jeg er enig med Andersland i at det er de plassene som er åpne for alle kommunen kan støtte, sier Hedemann.