• Om lag halvparten av drosjeeierne driver useriøst. Kaoset er formidabelt. Det er anarki satt i system, hevder Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

ROY HILMAR SVENDSEN

Sjåførene BT har snakket med, forteller at mange eiere har så kaotisk økonomi at rettigheter og plikter som andre tar for gitt, slett ikke er selvsagte i drosjenæringen. Arbeidsavtaler er også et fremmedord for mange, selv om det er et strengt krav fra Arbeidstilsynet.

En drosjesjåfør forteller til BT at han fikk sparken da Trygdeetatens Innkrevingssentral påla eieren å gjennomføre bidragstrekk fra sjåførens lønning.

— Det ble for komplisert for eieren. «Dette blir for mye for meg, du får finne deg en annen bil å kjøre på,» var beskjeden jeg fikk, forteller han.

En annen sjåfør opplevde at verken skattetrekk eller bidragstrekk ble betalt videre fra drosjeeieren til myndighetene.

Pågang om feriepenger

Det er heller ikke uvanlig at sjåførene må vente i evigheter på ferie- og sykepenger, fordi eierne ikke har satt av penger til utbetalingene, noe både sjåfører og eiere bekrefter overfor BT.

Sjåførenes organisasjon merker periodevis enorm pågang fra uorganiserte ansatte som har problemer. Oftest er det akkurat kluss med ferie- og sykepengene som gjør at drosjesjåførene tar kontakt.

— Hver sommer får vi en strøm med uorganiserte som kommer og melder seg inn for å få utbetalt feriepengene sine. Eierne setter ikke av penger til ferieutbetalingene. Omkvedet er: «Du skal få pengene, men du må vente,» sier Dyngeland.

Han hevder også at det i taxinæringen er en ukultur, hvor den ansatte selv må betale egenandelen på forsikringen, dersom han skulle bulke bilen.

— For noen eiere er det oppsigelsesgrunn. Eventuelt blir sjåførens arbeidstid satt ned til kun 7,5 timers arbeidsdag, for å presse vedkommende til å si seg opp. I den bransjen er ikke 7,5 timer nok til å leve av, sier Dyngeland.

- Må jobbe to årsverk

— Sjåførenes arbeidsforhold har nesten ikke endret seg på mange tiår. Lønnsmessig hadde de det bedre for 30 år siden enn i dag. Nå må en drosjesjåfør jobbe to årsverk for å ha lønn tilsvarende en industriarbeider, sier Dyngeland.

Seniorinspektør Jan Inge Åsmul i Arbeidstilsynet sier han ikke tror taxinæringen er verre enn andre bransjer, men han reagerer sterkt på at mange eiere fortsatt lar sjåførene jobbe uten kontrakt.

— Det er strenge krav om at det skal foreligge en arbeidsavtale. Tilsvarende skal en oppsigelse skje skriftlig, og være begrunnet, sier Åsmul.

Bekrefter krøll

— Er bidragstrekk i lønn nok til at man kan gi folk sparken?

— Jeg kan ikke tenke meg at det er noen god grunn til oppsigelse. For meg høres det helt usaklig ut, sier seniorinspektøren, som råder sjåfører til å melde seg inn i en fagforening for å stå sterkere i arbeidskonflikter.

Innkrevingsleder Eli Bolme i Trygdeetatens Innkrevingssentral bekrefter overfor BT at det tidvis har vært store problemer med å få drosjeeiere til å gjennomføre bidragstrekk i lønn.

— Heldigvis er ting blitt bedre. Det er nesten et tilbakelagt stadium, sier hun, og legger til at hun kun én gang tidligere har hørt om at noen er blitt sagt opp på grunn av bidragstrekk.

<b>VENTER PÅ FERIEPENGER:</b> Både drosjeeiere og sjåfører bekrefter at mange sjåfører må vente i evigheter på ferie- og sykepenger, fordi eierne ikke har satt av penger til utbetalingene. ARNE NILSEN (foto)