— Det virker som at Riksadvokaten har funnet direktoratets opptreden så klanderverdig at den burde straffes, men at man rett og slett mangler en straffebestemmelse til å gjøre det, sier advokat Bjørn Lillebergen.

— Riksadvokatens avgjørelse er helt klart ammunisjon til et eventuelt sivilt søksmål. Kritikken mot direktoratet er knallhard, legger kollega Kjell M. Brygfjeld til. Til sammen representerer de over 50 pårørende og overlevende.

- Feigt av Riksadvokaten

Begge advokatene mener det strider mot rettsfølelsen til folk at direktoratet går fri.

Tor-Aksel Busch gir nemlig Sjøfartsdirektoratet det glatte lag. Punkt for punkt lister Riksadvokaten opp fatale feilvurderinger og mangelfulle prosedyrer. Likevel legges altså saken bort. Etter straffeloven kan nemlig bare reder, rederi, byggeverksted eller fører straffes for uaktsomhet, mener Riksadvokaten. «Hvorvidt dette gir grunnlag for regelendring, er opp til andre å vurdere», heter det kryptisk i redegjørelsen.

— Jeg synes ikke Riksadvokaten er på trygg juridisk grunn. Det er oppsiktsvekkende dersom en tilsynsmyndighet ikke kan straffes for uaktsomhet. Riksadvokaten har vært feig. Dette er et viktig prinsipielt spørsmål. En sivil erstatningssak kan kaste nytt lys over dette regelverket, tror Brygfjeld.

- Handler ikke om penger

Advokatene tror det er gode muligheter for at Sjøfartsdirektoratet kan bli felt dersom de pårørende og overlevende går til sak.

— Skal vi vinne frem med et sivilt søksmål, må uaktsomhet kunne dokumenteres. Men det har jo Riksadvokaten allerede gjort i sin begrunnelse for ikke å tiltale direktoratet, understreker Brygfjeld.

Kollega Lillebergen presiserer at et søksmål ikke vil dreie seg om penger.

— Størrelsen på erstatningssummen er ikke det viktige. Et sivilt søksmål vil ha to funksjoner. For det første gir det oss en mulighet til å plassere ansvaret der det hører hjemme. I tillegg vil en dom være en vekker for både

Sjøfartsdirektoratet og andre tilsynsorgan, forklarer han.

Støttegruppen for de overlevende og etterlatte skal senere i måneden ta stilling til et eventuelt søksmål. Deretter vil spørsmålet trolig bli behandlet på et årsmøte.

SØKSMÅL PÅ GANG: Advokat Bjørn Lillebergen mener Riksadvokaten egentlig ønsket å tiltale Sjøfartsdirektoratet.