Da dommer Tor Bertelsen tok plass i sal 250 i Oslo tingrett i dag, var det som saksøkt, ikke som dommer.

Staten har gått til avskjedssak for å få ham fradømt stillingen ved Bergen tingrett. Det er første gang det reises avskjedssak mot en dommer.

— Nødt til å reagere

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs forklarte i sitt innledningsforedrag hvorfor staten mener Bertelsen er uskikket for jobben.

— Den ene hovedgrunnen er måten han tidvis gjennomfører saksforberedelser og hovedforhandlinger. Det har vært et stort antall klager fra parter og advokater. Så vidt jeg kjenner til er det ingen andre dommere som er i nærheten av samme antall klager. Han har ikke evnet å gi begge parter tillit til at han opptrer upartisk, sa Fagernæs.

Han viste blant annet til at Bertelsen har utvist et sterkt engasjement i barnefordelings- og samværssaker.

— Parter og advokater har ment at han opptrer på en måte som ikke gir dem tro på at de vil få en rettferdig dom. Staten var nødt til å reagere, ikke av hensyn til seg selv, men på vegne av dem som skal få avgjort sine mest grunnleggende interesser av Bertelsen, sa regjeringsadvokaten.

BT har tidligere forklart bakgrunnen for konflikten i en bred reportasje. Den kan du lese her.

- Måtte ringes om morgenen

Den andre hovedgrunnen er at Bertelsen skal ha misligholdt sine plikter som arbeidstaker.

— Det har vært misnøye med Bertelsen fra alle hans ledere, og det er ikke få opp gjennom årene. Han har ikke levd opp til grunnleggende regler for oppmøte. Han har representert en ubehagelig usikkerhet for dem som hadde ansvaret for å avvikle sakene. Det ble etablert rutiner for å ringe ham om morgenen for å høre om han møtte opp. Han har opptrådt på en måte som ikke ville blitt godtatt på noen annen arbeidsplass, enten det er privat eller offentlig virksomhet, sa Fagernæs.

Domstoladministrasjonen har tidligere anklaget Bertelsen for å ha sviktende vurderingsevne og avvikende virkelighetsoppfatning. Regjeringsadvokaten beskrev ham på en liknende måte.

— Han har en annen oppfatning av hendelser og virkelighet enn andre. Hans oppfatning er at alle har vært ute etter ham. Han har en forklaring og unnskyldning på alt, som avviker fra andre som har opplevd de samme hendelsene. Dette reiser alvorlig tvil om hans virkelighetsoppfatning og dømmekraft, sa regjeringsadvokaten.

- Fungerte i perioder

Han understreker at Bertelsen tidvis har fungert i jobben, men at han ikke har vært stabil nok.

— Han er ingen dårlig jurist, og har i perioder fungert greit. Men det er umulig å forutsi når han har en dårlig periode. I andre yrker er det mulig å beholde en stilling selv om man presterer ujevnt. For en dommer er dette umulig, sa Fagernæs.Bertelsen skal ha avvist tilbud om en minnelig ordning.

— Saksøkte er ikke i stand til å forbedre seg. Og når han ikke ville gå med på en løsning, hadde ikke staten noe annet valg enn å gå til avskjedssak.

Rettssaken fortsetter torsdag med innledningsforedraget til Bertelsens prosessfullmektig, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad. Saken skal gå til 30. mai.