• Dette er et alvorlig tillitsbrudd. Jeg kan aldri tenke meg at det vil bli akseptert å la denne kapteinen anløpe Mongstad igjen.

TROND NYGARD-STURE

Det sier informasjonsleder Kåre Ness ved Statoil Mongstad.

At mannen ble avslørt av en våken los, tar Ness som et tegn på at sikkerhetssystemet rundt raffineriet fungerer.

«MCT Alioth» var på vei til Mongstad for å fylle tankene med nafta. Nafta er hovedbestanddelen av bensin, og er svært eksplosjons— og brannfarlig. Lasten skulle til Rostock.

-Nulltoleranse

— Vi må ha full tillit til kapteiner på skip som anløper Mongstad. Takk og pris at den ikke kom frem til kai, sier Ness.

Ness viser til et omfattende sikkerhetssystem som skal fange opp om skip kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Trafikksentralen overvåker fjorden, lossystemet, radarer og taubåter/eskortebåter som følger båtene til og fra kai.

— Vi har nulltoleranse for promille på skip som anløper Mongstad. Hvert skip som kommer får et svært dokument med våre havneregler. Der står det også at vi ikke aksepterer promille hos mannskapet, sier han.

Mer risikovillig

Ifølge Folkehelseinstituttet blir man mer ukritisk og risikovillig allerede ved mellom 0,5 og en promille. Med over en blir som regel balansen dårligere og talen snøvlete. Man blir trøtt og kvalm.

Med over 1,5 får man stigende problemer med hukommelsen.

To i promille regnes for å være i overgangen mellom moderat og tydelig beruset. Hvor sterkt atferden blir påvirket, avhenger av en rekke faktorer som erfaring med alkohol, kroppsstørrelse, kjønn og arvelige anlegg.

Etter det BT forstår ble en ny kaptein satt inn for den russiske kapteinen i går. Han skal ta skipet inn til kai. Der skal mellom 12.000 og 15.000 tonn nafta om lastes om bord i tankeren før den så går til Rostock med lasten.