I Sivilombudsmannens årsmelding, som ble overrakt Stortinget mandag, er det avdekket flere forhold og mangler for innsatte ved Bergen fengsel.

Varslede og uvarslede besøk hos fengselet i 2014 og samtaler med mer enn 60 innsatte, danner grunnlaget for det som kommer frem i Sivilombudsmannens årsmelding.

— Flere innsatte fortalte om episoder som hadde gjort at de følte seg engstelige og utrygge, herunder beskrivelser av alvorlig sjikane og tilfeller av vold mellom innsatte som betjentene ikke fanget opp, heter det i årsmeldingen.

Også fenglsene i Tromsø, Tønsberg og Drammen har blitt besøkt. Nedverdigende forhold på sikkerhetsceller, mangelfulle rutiner for informasjonsutveksling mellom politi og kriminalomsorgen for å hindre selvmord og mangel på tilfredsstillende helsetjenester for innsatte og arrestanter er noe av det som er avdekket.

— Mange krevende innsatte

Under besøkene ble det blant annet foretatt en større dokumentgjennomgang. Konklusjonen er at fengselet så ut til å være preget av et økende antall krevende innsatte og et svært høyt belegg.

— Fengselsledelsen påpekte selv en vanskelig bemanningssituasjon, står det.

Et flertall av de innsatte skal ifølge undersøkelsene mene at fengselsbetjentene var for lite til stede i fellesskapsavdelingene.

— Vårt inntrykk er at dette fører til at flere av de innsatte føler seg utrygge på grunn av mangelen på tilstedeværelse av fengselsbetjenter. Men dette har fengselet nå satt i gang flere tiltak for å få bukt med. Problemet er tatt på alvor, og det er også gjort langsiktige planer, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til BT.

Skal ikke ha fått daglig lufting

Flere av de utenlandske innsatte i Bergen fengsel beskrev i undersøkelsene tunge soningsforhold preget av usikkerhet og dårlig kommunikasjon.

I tillegg tyder informasjon fra samtaler med innsatte på at det ikke ble tilbudt mulighet for opphold i friluft hver dag.

— Det er veldig viktig at de innsatte får oppholde seg i friluft. Det er helt klart uheldig om dette ikke skjer, sier Falkanger.

- Ikke tilfredsstillende helsetilbud

Situasjonen for innsatte på avdeling A-øst og avdeling A-vest ble av innsatte beskrevet som særlig krevende, da besøkene fant sted.

I årsmeldingen avdekkes det at over halvparten manglet et arbeidstilbud og var isolert på cellen store deler av døgnet, flere dager i uken. Informasjonen tydet også på at fengselet har innsatte med alvorlige psykiske lidelser som det er vanskelig å gi et tilfredsstillende helsetilbud.— De som må sone fengselsstraffer, skal sone under verdige forhold. De skal ut igjen i samfunnet når de har sonet sin straff, og skal fungere der. Så det er helt klart viktig at de får den behandlingen de skal ha og trenger, sier sivilombudsmannen.

Positive til rapporten

Assisterende regiondirektør i kriminalomsorgen, Leif Waage, sier til BT at han ikke ønsker å kommentere årsmeldingen på nåværende tidspunkt.

— Vi vil først gå gjennom rapporten og ha et møte med Bergen fengsel og våre jurister. Men det jeg kan si, er at vi er positive til at rapporten nå har kommet, sier Waage.