• Det er en alvorlig sak fordi de straffbare forholdene skal ha pågått over så lang tid, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal, som har tatt ut tiltalen mot den kjente advokaten.

Den tiltalte advokaten har vært forsvarer i en årrekke, og kjenner de fleste aktørene innenfor politi, påtalemyndighet og domstoler i Bergen. Tiltalen ble derfor tatt ut av en konstituert statsadvokat som aldri har møtt den tiltalte advokaten i retten.

— Det er et bevisst valg. Saken er påtalemessig behandlet av meg, og jeg har aldri hatt noe med denne advokaten å gjøre, sier konstituert statsadvokat Jarle Golten Smørdal ved Hordaland statsadvokatembete.

— Er det spesielt å ta ut tiltale mot en så kjent advokat?

— Jeg har vurdert denne saken som en hvilken som helst annen sak, sier Smørdal.

Det er ikke tatt forbehold i tiltalen om å fradømme tiltalte retten til å jobbe som advokat.

— Det er ikke gjort, fordi dette automatisk vil bli vurdert av Tilsynsrådet for advokater. Advokatforeningen og Disiplinærutvalget må på selvstendig grunnlag se på om han kan fortsette som advokat mens han er tiltalt. Det kan bli vanskelig å jobbe som advokat med en slik tiltale hengende over seg, sier Smørdal.

Bergensadvokaten har i mange år vært forsvarer i en mengde rettssaker i Bergen tingrett, der saken mot ham selv nå skal opp.

— Kan Bergen tingrett behandle saken mot advokaten når retten har hatt så mye med ham å gjøre?

— Rettens habilitet kan bli en problemstilling, men jeg kan vanskelig tenke meg at hele domstolen skal være inhabil i forhold til tiltalte, sier Smørdal.

— Jeg kjenner til tilfeller der advokater er dømt for mindre alvorlige voldstilfeller eller alvorlig økonomisk utroskap, men har aldri hørt om en tiltale mot en advokat som dreier seg om vold og trusler over så lang tid, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg. Wangberg ønsker ikke å kommentere den konkrete saken nærmere.