• Vi ser alvorlig på at Ulriksbanen var i drift i fire uker i fjor høst, i en periode da driftstillatelsen var inndratt. Det sier informasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas til BT.

— Offisielt er det ukjent for oss at banen var i drift i dette tidsrommet, men jeg ser ingen grunn til å tvile på troverdigheten til den Telenor-ansatte som hevder at han var passasjer med banen i denne tiden, sier Richardsen.

Bør få følger

Han understreker at Det Norske Veritas ikke har noen myndighet til å ilegge bøter eller iverksette andre reaksjoner på slike regelbrudd, men han mener dette er en sak som bør resultere i en eller annen form for reaksjon.

Driftstillatelsen for Ulriksbanen ble inndratt av Det Norske Veritas 11. oktober 2005 fordi stedfortreder for driftsleder ikke hadde den formelle kompetanse som kreves for å kjøre banen. Tillatelsen ble gitt tilbake på midlertidig basis 18. november, etter at det var godtgjort at stedfortrederen hadde de praktiske kvalifikasjonene til å gjøre jobben. Han har likevel fått frist til 1. februar til å skaffe seg det nødvendige sertifikatet.

Etter inspeksjonen av banen onsdag, synes det nå klart at isdannelse på driftstauet er den mest sannsynlige årsak til uhellet. Ifølge opplysninger hentet fra Meteorologisk institutt var det frost og underkjølt regn den aktuelle dagen.

- Ukjent for oss

Det er Fylkesmannen i Hordaland som har ansvar for å sørge for at banen ikke blir drevet når driftstillatelse ikke foreligger.

Førstekonsulent Svein Tvedten ved avdeling for justis og forvaltning hos Fylkesmannen i Hordaland sier til Bergens Tidende at så vidt han kjenner til, har man ikke vært borti tilsvarende problemstillinger tidligere.

— Det var ukjent for oss at banen var i drift da den offisielt var stengt, sier han.

Det er foreløpig uklart hvilke sanksjoner som kan komme på tale fra Fylkesmannens side overfor Ulriksbanen i denne saken. I første omgang vil man be om en rapport fra Taubanetilsynet. I tillegg vil man ta kontakt med Ulriksbanens ledelse og be om en forklaring.