Ordfører på Tysnes, Kjetil Hestad, melder på kommunens hjemmesider at hele telenettet, både fasttelefon og mobil, er nede – og at dette skyldes en alvorlig feil i telenettet.

Brannvesen og lege er nå midlertidig plassert i Våge og ved ambulansestasjonen i Lunde.

De har hatt manglende dekning siden kl 09.00.

— Vi har ikke dekning på mobil og telefon i deler av kommunen. Dette inkluderer spesialsamband for brannvakt, legevakt og politi. Nå har vi flyttet lege og brannvesenet til et område der de kommer gjennom på telefon, skriver Hestad til BT i en e-post.

— Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, og vi gjør alt vi kan for å sikre innbyggerne sine behov for akuttjenester. Derfor er det veldig viktig at det står lege og brannvesen klar i et område med dekning. Tryggheten for innbyggerne er prioritet nummer én.

De har e-postkontakt med Fylkesmannen sin beredskapsavdeling som også følger utviklingen fortløpende.

— Hva gjør dere med situasjonen?

— Vi vurderer situasjonen fra minutt til minutt, og vi vurderer å sette opp kriseteam om problemet vedvarer utover ettermiddagen. Folk må følge med på kommunens hjemmesider og i media, oppfordrer han.

De har fått beskjed om at Telenor jobber med saken.

Det skal være dekning på Reksteren, Våge og Lunde.

Kommunen oppfordrer de uten dekning til å bevege seg i disse områdene for å få dekning.

Det er flere utfordringer:

  • Sykehjemmet rapporterer at de ikke har kommunikasjon bortsett fra ved bruk av bud. De har flere brukere som er dårlig, og som har potensiale for rask varsling til pårørende og lege.
  • HelseNett for elektronisk kommunikasjon med sykehus, bestilling av resepter med mer er nede.
  • NAV sitt system er nede. Kommunen kommer til å ha møte i kriseledelsen kl 15.00 dersom ikke feilen da er rettet opp i.