— Vi fikk en anonym telefon med klage på en rekke forhold i barnehagen. Det som ble sagt var så alvorlig at valgte å rykke ut på uanmeldt besøk, sier etatssjef i Etat for helsetjenester, Brita Øygard.

Tilsynet ble gjort på fredag. Det ble funnet 37 avvik. Samme dag besluttet etaten å stenge dem privatdrevne barnehagen av helsemessige årsaker.

- Sjeldent

— Det vi fant var såpass alvorlig at vi mente at det var akutt fare for at barna kunne få helseskader. Spesielt er det knyttet til ulykkessikring i uteområdet, som er alt for dårlig sikret. Det er rett og slett fare for at barna skal skade seg. I tillegg var det manglende vedlikehold inne som igjen medførte at renholdet er dårlig.

— Det er veldig sjeldent at vi går til så drastiske skritt at vi stenger en barnehage på dagen. Det er snakk om alvorlig fare for barnas helse, sier Øygard.

— Med det sagt, forstår vi veldig godt at foreldrene kommer i en vanskelig situasjon. Men det er viktig å poengtere at styrer har ansvar for å drive barnehagen etter forskrift.

Må søke på nytt

«Det vil nok ta tid før den barnehagen kan åpne igjen. Hva foreldrene og barna kan få av tilbud i mellomtiden, kommer an på styrer», sa etatssjef i Etat for helsetjenester, Brita Øygard til BT fredag.

- Betyr det at kommunen kan foreta tilsyn og stenge en barnehage over lengre tid uten å komme med en alternativ løsning til foreldrene?

— Ja, det kan vi. Det er svært sjeldent at vi stenger en barnehage på dagen. Vanligvis gir vi dem varsler og frister. Når vi stenger på dagen mener vi det er farlig for ungene å være der.

Hun opplyser at de på mandag skal lage en detaljert liste over de mest alvorlige avvikene og gi dem til Kjelleren barnehage.

Etat for helsetjenester har inndratt barnehagens godkjenning. Det betyr at de må søke etaten på nytt for å åpne barnehagen igjen. For at det skal skje, må de rette opp i de mest alvorlige avvikene, opplyser Øygard.

«Sikkerheten ikke god nok»

Blant annet pekes det på disse forholdene i tilsynsrapporten:

  • Sikkerheten i barnehagen var ikke god nok. Trapper var glatte eller hadde løse steiner, gjerder var for lave og det var for store gliper ved port og under gjerde. I tillegg manglet klemsikring på dører, stikkontakter var usikret i barnehøyde og komfyren på kjøkkenet var heller ikke barnesikret. Lekeplassutstyret bar preg av mangel på kontroll.
  • Barnehagen bar generelt preg av dårlig vedlikehold. Blant annet påpekes manglende gulv- og taklister, defekte skapdører, løsnet gulvbelegg, ødelagte gulvfliser og hull og svimerker i tak.
  • Barnehagen bar preg av dårlig renhold. Gulv, vegger og tak var synlig skitne.
  • Ventilasjonen i barnehagen var ikke god nok, noe som blant annet fører til tung luft i barnehagens oppholdsrom.
  • Barnas vask på stellerommet var uhensiktsmessig slik at barna ikke fikk vasket hendene ordentlig, og stellerommet fremstod som uhygienisk.