— Politikerne valgte den billigste løsningen. Dermed har vi altfor få parkeringsplasser til pendlere. Det skuffer meg veldig, sier direktør Knut Eliassen ved Lagunen.

Malurten i bybanebegeret er etter hans mening at Skyss ikke har flere enn 335 parkeringsplasser å tilby pendlere med Skyss-kort, som skal videre med banen.

Fullt på morgenkvisten

— Det er ikke mer enn to fulle bybanevogner. De plassene kommer til å være fulle før klokken 08 om morgenen. Da tror jeg andre som hadde planlagt å sette fra seg bilen for å ta Bybanen, heller vil fortsette i bil inn mot sentrum, sier han.

Den nye innfartsparkeringen nedenfor Nordahl Grieg vgs. var opprinnelig planlagt med opptil 800 plasser. Men da måtte fylkeskommunen ha bygget parkeringshus i flere etasjer, og gravd seg ned i grunnen. I stedet gikk fylkespolitikerne for en langt rimeligere løsning, med vanlig overflateparkering til 185 biler. I tillegg har Skyss inngått en avtale med Lagunen om å benytte 150 plasser i Lagunens parkeringshus.

Mister litt av poenget

— Mye av poenget med Bybanen er å få en bedre miljøsituasjon i bergensdalen. Så bruker man veldig mye penger på bybane og buss, men gjør ikke hverdagen lett nok for folk. Skal du for eksempel levere i barnehage og skole, vil du benytte bilen frem til kollektivknutepunktet. Men da må det være en plass å parkere, sier Eliassen.

Lagunen har innført regulering av parkeringsplassene sine for å hindre at pendlerne tar alle plassene. Nå er det gratis i to timer, deretter koster det penger å stå parkert på kundeparkeringen.