— Jeg skjønner alvoret nå. Denne saken kan ende med at jeg kommer i fengsel i flere måneder, sa Hove da ankesaken mot ham startet i Gulating lagmannsrett i dag.

Brannen i solariet sommeren for tre år siden kunne blitt fatal. I en halv time lå to jenter innesperret i et av rommene i huset. De la seg ned på gulvet og pustet gjennom en genser, og ble reddet absolutt i siste liten.

Alf Hove ble i desember i fjor dømt til 60 dagers fengsel for brudd for brannvernforskriftene. Han stilte seg helt uforstående til dommen.

— Det var ufattelig at det som skjedde i tingretten kunne skje. Jeg trodde ikke at det var mulig rett og slett, sa Hove.

Hadde tilsyn i 1999

Han kjøpte huset i Lille Øvregate på begynnelsen av 90-tallet. Ifølge forklaringen kontaktet han kort tid senere Sandviken brannstasjon for å få råd om hvordan han skulle sikre bygget .

— Personen jeg var i kontakt med sa at det verken var nødvendig med sprinkelanlegg eller brannalarm. Det jeg hadde var tilstrekkelig, forklarte den tiltalte huseieren.

I 1999 var brannmannskaper på tilsyn i huset. Heller ikke de skal ha hatt noe å utsette på brannsikkerheten.

— Ingen pålegg om utbedring ble gitt ved denne inspeksjonen. Det var først etter at brannen var et faktum at brannvesenet kom til en annen konklusjon. Da var det bestemt at bygningen skulle være et særskilt brannsikringsobjekt, sa advokat Dag Steinfeld i sin svært lange replikk til innledningsforedraget.

Argumentasjonen står i sterk kontrast til dommen fra tingretten i desember. Den kom frem til at det var bevist at Hove med viten og vilje lot være å sørge for nødvendige sikringstiltak Retten la også vekt på at faresituasjonen hadde vart over lengre tid.

Skylder på mediene

Advokat Dag Steinfeld mener de mange medieoppslagene er en av årsakene til at Alf Hove ble dømt etter solariumsbrannen i Lille Øvregate for tre år siden.

— Denne saken har appellert veldig til folks følelser gjennom mange dramatiske medieoppslag, sa Steinfeld i sitt innledningsforedrag.

Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett i dag, hadde advokaten med seg flere eksemplarer av BA og BT som han viste frem.

Tiltalte Alf Hove benyttet også anledningen til å kritisere en rapport som ble skrevet brannmannskaper etter hendelsen. Han hevdet at denne var full av faktiske feil.

— Jeg har aldri ment å si noe stygt om røykdykkerne som gjorde sitt beste. Men mye av det som var skrevet er helt feil i fohold til det som faktisk skjedde, sa han.

Bygningen fikk store skader, men ingen liv gikk tapt - selv om det var nære på.
HELGE HANSEN