• Jeg har sittet mang en kveld og grått. Det er vondt stadig å måtte argumentere med hvor svakt barnet ditt er.

— Etter at vi fikk individuell plan er alt blitt mye enklere, fastslår Berit Presthus.

Vilde på snart syv år er fysisk og psykisk funksjonshemmet. Helt fra hun ble født har Berit og Tom Presthus kjempet for ulike tiltak. Skrevet søknad etter søknad, klage etter klage. Men det verste er å skulle fokusere på hvor dårlig barnet er. Igjen og igjen.

— Det er en belastning som ikke lar seg beskrive. Nå slipper vi det. Vi henviser bare til individuell plan når vi søker om noe. Der står alt, og alle har godkjent at slik er det.

En plan for Vildes gode liv

Vilde kommer akkurat hjem fra skolen denne ettermiddagen vi er på besøk. Hun smiler når pappa bærer henne inn i stuen. Strekker armene mot mamma. Får en myk og god kosestund på fanget. Klapper lykkelig i hendene. Hun har ingen ord. Men visst har hun språk.

Individuell plan skal sørge for at Vilde får være Vilde, at hun får den utviklingen som passer for akkurat henne. Og mor og far fører pennen i planen:

«Vilde skal ha en barndom der hun opplever å være en naturlig del av fellesskapet både hjemme og ute.»

Og sånn skal målet nås:

«Familien skal motta tilstrekkelige tjenester for å ivareta Vildes behov for faglig oppfølging og fysisk tilrettelegging.»

Tidsfrister

Planen beskriver og dokumenterer Vildes situasjon. I samarbeid med trygdeetat, pedagogisk psykologisk tjeneste og mange andre involverte har foreldrene listet opp en rekke tiltak: Dato for et møte med skolen med liste over hvem som skal være til stede, utredning av behov for hjelpemidler, osv.

To ganger i året er det fellesmøter.

— Der blir det veldig gjennomsiktig hvis folk ikke har gjort det de skal. Da må den ansvarlige sitte foran alle de andre og innrømme at han ikke har gjort jobben sin.

Planen har blant annet ført til at det ikke tok mer enn to uker fra søknad om et hjelpemiddel ble sendt, til produktet var klart. Foreldrene har også fått tips om at de burde søke om høyere hjelpestønad.

— Men alt er ikke plankekjøring selv. Vi har blant annet måttet kjempe i to år for å få stønad til spesialtilpasset bil, understreker mor.

SMIDIGERE: Individuell plan gjør det enklere å være foreldre til Vilde, som her får kos på mamma Berits fang. FOTO: EIRIK BREKKE