— Alle fakta om antall søkere, hvem som får plass og hvem som får avslag, skal fremkomme i full offentlighet. Alle tallene vil bli lagt frem for bystyret. Hensikten med omleggingen er overhodet ikke å skjule fakta, sier Hestetun.

Byrådslederen sier de vil informere bystyret hvis opposisjonen ønsker det.

— Hvis opposisjonen vil ha en gjennomgang, vil helsebyråd Helen Nordeide Fløisand kunne gi det, sier Hestetun.

Hun hevder pasienter og pårørende ikke vil bli skadelidende, men at ordningen tvert imot vil gjøre tilbudet mer forutsigbart.

— Vi ønsker å ta brukerne på alvor. Det skal klargjøres hvilket tilbud de får fra kommunen. Og de som får avslag på permanent sykehjemsplass, vil få tilbud om enten hjemmesykepleie eller korttidsplass på sykehjem, sier Hestetun.