— Vi har sagt at vi skal evaluere ordningen, og det kommer vi til å gjøre, sier Hans-Carl Tveit. Han vil likevel ikke etterkomme ønsket om en evalueringsrapport på sensommeren.

— Det hadde vært greit å få unnagjort suppleringsopptakene i høst, slik at vi får testet ordningen helt ut. Men senest i løpet av vinteren skal vi få noe til, sier Tveit.

Han mener dagens ordning er mer rettferdig enn den forrige, svakhetene som BT har omtalt til tross.

— Et hver regelverk og system vil ha svakheter. Det som skjer nå er at noen har oppdaget muligheter som de ikke var kjent med, selv om vi har vært helt åpne om det. Så sprer dette seg, sier Tveit.

Oppvekstbyråden tror at problemet med listehopping vil bli mindre allerede ved neste års opptak.

— Mange flere vil nok være mer oppmerksomme ved neste søkerunde og gjøre denne prioriteringsjobben før søknadsfristen, sier Tveit, som forsvarer muligheten til listehopping.

— Vi kan ikke ha et system hvor folk ikke kan få endre prioriteringene sine. Folk flytter på seg og folk skifter jobb. Vi kommer ikke forbi en slik regel.

I likhet med opposisjonspolitikerne tror Tveit ikke at den eneste løsningen er full barnehagedekning.

— Men selv da vil man ikke helt bli kvitt dette. Noen barnehager er mer populære enn andre. I noen bydeler, som Årstad og Bergenhus, er full dekning langt frem i tid, mens det i andre deler av kommunen vil være god dekning. Folk må nok også i fremtiden være forberedt på slike ordninger.