— Det får de aldri hos oss, sier vaktleder Signe Strømseth ved Stavanger politistasjon, når vi spør om folk som blir tatt inn i fyllearresten deler celler.

Hun tar forbehold om at dette er hennes erfaringer.

— Jeg har i alle fall ikke på mine vakter hatt to på samme celle, og jeg har vært vaktleder siden stasjonen ble opprettet for tre år siden, sier hun.

Heller ikke i Oslo deler arrestantene celler.

— Alle skal på enecelle. Vi kjører ikke dublering her i Oslo i alle fall. Selv om de kommer inn for samme forhold må de separeres. Det er av sikkerhetshensyn, både for dem selv og for oss, sier politiførstebetjent Geir Svenskerud.

Han sier det likevel har forekommet at folk har delt celler, men da kun i forbindelse med større aksjoner som demonstrasjoner.

Også i Trondheim settes arrestantene i hver sin celle.

— Og det er ufravikelig?

— Jeg har nå jobbet her siden 1972, og her er det en mann på hver sin celle, sier vaktsjef Kjell Brevik ved kriminalvakten på Sentrum politistasjon i Trondheim.