Klokken er 21.00. Rådhusets kantine er fylt av pressefolk. Ingen vet hvorfor det er innkalt til pressekonferanse en søndagskveld, med en times varsel:

— Noen vil komme ut og gi en erklæring i fellesskap. Det skal ikke stilles spørsmål, og partene ønsker ikke henvendelse over telefon i ettertid, sier en knapp Mona Høgli, informasjonsdirektør i Helse Bergen. Hun arrangerer pressekonferansen sammen med informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

Felles løsning

Så kommer de inn, anført av biskop i Bjørgvin Ole D. Hagesæther: Kristinas far Oddmund Hjartåker, advokat Tor Lars Onarheim, direktør i Helse Bergen Anne Kverneland Bogsnes og viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland.

Biskopen tar frem et ark og leser uten innledning. Partene har vært samlet «med sikte på å finne en felles løsning.» Hagesæther sier at partene har hatt flere møter i løpet av søndagen, og at: «Møtene har ført til at de er enige om en prosess videre utenfor rettssalen.»

Med partene tause på flanken slår biskopen fast at mandagens rettssak dermed blir avlyst.

«Det er viktig for begge parter å ivareta Kristinas interesser på en god måte. Kvinnsland og Hjartåker vil fokusere på å ha en åpen og tillitsfull dialog», sier Hagesæther. Han avslutter med å understreke at partene ikke ønsker pressehenvendelser i dagene som kommer.

Kunne ikke si mer

Hjartåker og Kvinnsland håndhilser taust til ære for fotografene før hele forsamlingen toger tilbake gjennom blitslyset, ut av rommet. Bare informasjonsfolkene, Høgli og Rastad, står tilbake og finner hundre nye formuleringer for å få sagt at «dette kan vi ikke si mer om».

Rastad bekrefter likevel at avtalen innebærer at både saken i Gulating lagmannsrett, og saken som er berammet for tingretten blir frafalt. Lagmannsretten skulle i dag ta stilling til om Haukeland skulle fortsette behandlingen av Kristina frem til saken kunne fremmes for tingretten.

Ingen kommentar

- Hvem anmodet biskopen om å megle?

— Biskopen ble anmodet, men partene har valgt ikke å gå ut med hvem det var som anmodet, sier Rastad.

- Hvorfor denne pressekonferansen?

— Saken har fått stor offentlig interesse, derfor gjorde vi det slik.

- Har denne avtalen mellom partene en tidsramme?

— Det vil jeg ikke kommentere.

- Hva synes Oddmund Hjartåker om denne avtalen?

— Alle involverte er svært fornøyd med at vi har fått en avtale utenfor rettssalen, sier Rastad.

LESTE FOR PRESSEN: Biskop i Bjørgvin Ole D. Hagesæther leste opp en kort melding flankert av Kristinas far, Oddmund Hjartåker og advokat Tor Lars Onarheim til venstre. Til høyre direktør iHelse Bergen Anne Kverneland Bogsnes og viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland.
ØRJAN DEISZ