• Det er vanskelig å være bestevenner med alle, men det går an å være venner med og tåle alle.

Bente Liland ser med vennlig bestemt mine utover klasse 6b på Kringlebotn skole.

Tre dager etter det ble kjent at 12 år gamle Irdwand Abdul Gabber ble slått ned slik at brakk armen etter i lengre å ha blitt mobbet av sine medelever, gikk politibetjenten i dag fra klasse til klasse og snakket om mobbing med alle skolens elever.

— Har dere selv opplevd mobbing, spør den tidligere idrettskjendisen etter og snakket litt frem og tilbake om temaet i klassen.

Og flere elever rekker hendene ivrig i været og forteller om episoder i de har opplevd i og utenfor skolegården.

— Målet vårt med disse timene er blant annet å motivere elevene til å ta ansvar for hverandre og også å gi tilbakemelding til lærerne dersom de selv eller andre blir plaget, sier hun etter timen.

Etterforsket

Selv om mobbingen som Irdwand ble utsatt for ikke formelt er anmeldt, blir saken likevel etterforsket som en politisak.

Liland understreker derfor at hun i dag ikke snakket konkret om mobbeepisoden fra forrige uke.

— Vi knytter ikke undervisningen direkte til den konkrete saken, understreker hun.

Rektor Nora Stegane sier til BT at hele skolen er oppskaket etter det som skjedde i forrige uke.

-Vi inviterte politiet hit i dag for å få drahjelp til å komme i gang med tiltak som gjør at vi kan bli kvitt mobbingen, sier hun.

-Vi har en absolutt nulltoleransegrense overfor slike episoder: Derfor må vi gjøre det vi kan liknende ting ikke skal skje igjen, understreker Stegane.

Bortsett fra at Liland i dag gikk fra klasse til klasse og snakket om toleranse og grensesetting, gikk undervisningen som normalt.

Forsterket vakthold

Men vaktholdet i friminuttene var forsterket. Rektor Nora beordret alle lærerne ut på vakt i friminuttene.

-Det er viktig at lærerne er synlige når slike situasjoner oppstår. Det gir elevene trygghet, mener hun.

Kringlebotn skole har i flere år utviklet sitt eget trivselsprogram.

— Vi mener selv vi har utviklet et godt samarbeid mellom både lærere, personale, elever og foreldre. Blant annet har vi lagt vekt på å definere hva slags ansvar foreldre og personale skal ha., sier Stegane.

Kringlebotn skole er en av de nye skolene i Bergen. Skolen ble åpnet midt på 90-tallet. Mindre enn 10 år etter åpningen er den overfylt.

-Opprinnelig ble det bygd for 17 klasser. I dag har vi til sammen 507 elever fordelt på 21 klasser. Det høye elevtallet setter store utfordringer både til elever, personale og foreldre. Vi vet at det er vanskeligere å unngå plaging og slåssing når alle elevene er ute samtidig., sier rektor

-Fra i fjor høst har derfor blant annet delt skolen slik at femte, sjette og syvende klasse aldre har friminutt sammen med de minste klassene. Vi synes det er fungert godt for miljøet. Men likevel skjer det altså at vi får en så alvorlig tilfelle av mobbing som det som skjedde Irdwand i forrige uke. Vi var altså likevel ikke gode nok, gjentar Stegane.

I dag gikk politibetjent Bente Liland fra klasse til klasse på Kringlebon skole og snakket om toleranse og grensesetting. På bildet er hun i dialog med klasse 6B.