Skyssdirektør Oddmund Sylta understreker at operatørselskapene er bundet av en kontrakt med Skyss.

— Det å billettere de reisende er en del av av avtalen, understreker Sylta.

Han vedgår at billettsystemene dessverre har en del feil og mangler.

  • Men vi kan forsikre Vestnorsk Transportarbeiderforening om at vi jobber hardt for å rette disse og forbedre systemet.

Sylta forsikrer om at Skyssledelsen er bekymret over at mange sjåfører opplever stress knyttet til billetteringen.

  • Samtidig må vi leve med det systemet vi har og samarbeide for å gjøre det best mulig. Vi oppfatter ikke at konflikt er det mest konstruktive i denne situasjonen, og vi er mer opptatte av dialog med både operatørselskaper og tillitsvalgte. Vi har tett kontakt med busselskapene om både ruteopplegg og billetteringssystemet.

Sylta viser til brukergruppen som er opprettet.

  • Vi oppfordrer sjåførene til å bruke denne kanalen, sier han.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier at han vil ta initiativet til å få utført en juridisk vurdering av bussjåførenes billettboikott.

  • Vi synes dette er et alvorlig virkemiddel som sjåførene ikke har anledning til å ta i bruk på eget initiativ. Riktignok fungerer ikke alt perfekt foreløpig, men å gå til slike aksjoner vitner etter vår mening om en fullstendig overdimensjonering av problemene, sier han.