— Justisministeren har ikke svart tilfredsstillende på alle spørsmålene som komiteen sendte ham. Dermed er det god grunn til å stille flere detaljerte spørsmål som tvinger Dørum til å se nøye på Sæleviks sak, sier Valle til Bergens Tidende.

Hun vil ikke umiddelbart stille seg bak innholdet i Dahles brev til Dørum, men er ikke i tvil om at justisministeren må ta henvendelsen på alvor.

— Justisministeren har plikt til å svare korrekt på spørsmål. Alle kortene skal på bordet.

Samtidig er det viktig å gi ham en sjanse. Dersom Dahle har rett i det han hevder, så tror jeg Dørum har handlet i god tro, sier Valle.

Hun er en av mange stortingspolitikere som har engasjert seg i Sælevik-saken. Valle er heller ikke fremmed for tanken om å iverksette en full offentlig granskning av saken.

— Sælevik har hatt veldig god grunn til å gå videre med saken sin. Offentlig granskning kan være et mulig utfall. Men det aller beste hadde vært om Sælevik og konen hans fikk en rimelig erstatning og oppreisning fra påtalemyndigheten, komplett med en full innrømmelse av feil og forsikring om at slikt aldri skal skje igjen, mener Valle.

Fremskrittspartiet og SV har for lengst vist interesse for å åpne sak på påtalemyndighetens behandling av Sælevik. Lastebilsjåføren fra Fitjar hadde nylig et møte med Kjell Engebretsen, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dersom også Ap velger å stille seg bak kravet, vil det være stortingsflertall for en offentlig granskning.