• En hvilken som helst hund kan gå løs på sauer slik de to hundene gjorde i Fana søndag. Så brutalt det enn høres ut, er det en helt naturlig hundeatferd.

Biolog og ekspert på hundeatferd, Rune Fjellanger, sier dette til Bergens Tidende når vi spør om det bare er spesielle hunder som skambiter sauer. Den ene av de to hundene som var løse og tok seg inn i sauefjøset til bonde Rune Lilletvedt på Lilletveit i Fana søndag morgen, var en polarhund av rasen siberian husky. Den andre var blandingshund mellom labrador og såkalt amstaff.

Fjellanger driver Fjellanger Hundeskole på Os og har lang erfaring med trening av hunder. Blant annet er han engasjert i et FN-prosjekt som går ut på å bruke hundene hans på Os til å påvise landminer i Angola og Bosnia.

Jaktatferd

— Når to eller flere hunder er løse sammen, kan de utløse og stimulere jaktatferd hos hverandre. Det var det som skjedde i Fana, sier Fjellanger.

— Skjer dette oftere med noen hunderaser enn andre?

— Hunder av noen raser vil i større grad enn andre vise slik atferd. Men å jage og bite sau er naturlig for hund. Vi må huske på at de i utgangspunktet er rovdyr. Derfor kan slikt skje med hvilken som helst hund, av hvilken som helst rase. Selv en liten hund som ikke er i stand til å skade sauer ved biting, kan gjøre stor skade. De kan sprenge sauene ved å løpe etter dem i lang tid, sier han.

— Hva kan man gjøre for å hindre slike dyretragedier?

Må ikke gå løs

— Hunder må ikke få gå løs og på «sjølstyr». En enkelt hund som driver rundt alene, vil neppe gå løs på sauer slik som tilfelle var ved denne hendelsen. Men hvis to eller flere hunder går løs sammen og uten tilsyn, kan tragedien lett bli et faktum. En handling hos en hund, utløser en annen handling hos en annen. Slik «trigger» de hverandre. De egger hverandre opp og utløser jaktatferd. Da kan det gå ut over sauer, sier han.

— Kan de i en slik situasjon gå løs på mennesker?

— Det er lite sannsynlig.

— Men fanabonden som eide sauene forteller at hundene knurret til ham?

— Jeg har ikke snakket med bonden, og kan ikke si dette sikkert. Men jeg er tilbøyelig til å tro at knurringen var et uttrykk for at hundene var stresset, og ikke en trussel mot mannen.

For lett å kjøpe hund

— Generelt vil jeg si at folk som har store hunder må være klar over at hunden deres kan angripe sau. Både hundeorganisasjonene, og vi som holder kurs for hunder og eierne deres, har et kjempestort ansvar for å informere folk om ansvar som følger med å ha hund. Hvis vi ikke klarer den oppgaven, er jeg redd at myndighetene vil gripe inn og innføre restriksjoner på hundeholdet. Slike grep har myndighetene i både England og USA tatt. Forbudet i Norge mot å ha farlige hunder som for eksempel pitbull, kan lett bli utvidet til flere raser, sier Fjellanger.

— Er det for lett å kjøpe seg hund i dag?

— Ja, og mange burde aldri hatt hund. Mange henvender seg til oss ved hundeskolen og ber om råd før de skal anskaffe seg hund. I slike tilfeller ber vi dem sette opp et tidsplan for å vurdere om de har anledning til å bruke den tid man må på hunden, sier Fjellanger.

Bør avlives

— Bør hundene som angrep sauene i Fana avlives?

— En hund som en gang har gått løs og bitt og jaget sau, vil gjøre det igjen så snart anledningen byr seg. Forsøk har vist at det ikke er mulig å trene bort lysten til å jage og bite sau når hunder først har gjort det en gang. Slike hunder vil aldri kunne slippes løs ute igjen, og må holdes i band. Det vil bli et uverdig hundeliv. Om dette hadde vært mine hunder, ville jeg ha vurdert avliving, sier Fjellanger.

Sosialisering viktig

— Er hunder lite preget av mennesker - som polarhunder som står ute i bur hele året - mer tilbøyelig til å jage sau enn vanlige hushunder?

— Hunder som i større grad er sosialt preget av andre hunder enn av mennesker, er mer disponert for å jage sau enn hunder som bor i hjem sammen med mennesker. Sosialiseringsprosessen som skal fortelle unghunden hva som er ønsket og uønsket atferd, må skje i ulike tidsintervaller med hunder av ulike raser. Generelt er hunder trekvart ferdig sosialisert etter 16 uker. Men dette gjelder ikke alle raser, sier Fjellanger.

— For eksempel er perioden en pitbull kan eksponeres for sosialisering mye kortere enn 16 uker. Perioden som gir muligheter for sosialisering er litt lenger hos polarhunder enn pitbull, enda lengre hos schaferhunder, og mye lengre hos labrador retriever. Eksakt når den viktige sosialiseringsprosessen skal skje hos den enkelte hund, er meget vanskelig å bestemme. Det er både rase- og individavhengig, sier Rune Fjellanger.