— Alle naboer som skal varsles i henhold til loven, er varslet.

Loven sier at «alle berørte parter skal varsles». Det er dermed åpent for tolkning. Flere av overflateeierne hevder at de aldri er offisielt varslet.

Men grunneierne blir berørt. For tiden gjennomfører entreprenøren Noteby såkalte forundersøkelser i husene som ligger like over det kommende garasjeanlegget. Alle hus som ligger like over eller i en radius på 50 meter fra Klostergarasjen blir befart med fotoapparat og videokamera.

— Det kan komme sprekker og liknende i husene som følge av sprengningsarbeidet. Vi må dokumentere hvilke skader som er i husene fra før, sier Lorentzen.

Han henviser BT til Veidekke Entreprenør AS som har ansvaret for å sende ut nabovarsler i forkant av sprengningen. Tor Harald Haugen forteller at de har sendt ut rundt 100 nabovarsel. Om naboene i Markeveien er varslet, hadde han ikke oversikt over i går.

I 1995 ble reguleringsplanen for Klostergarasjen sendt ut på høring hvor naboer hadde muligheten til å uttale seg. Tre år senere ble planene endret og garasjen ble i praksis snudd 180 grader. Endringene ble omtalt som «mindre vesentlige» og dermed slapp kommunen en ny høringsrunde.

— Hva med eiendomsretten jusekspertene peker på?

— Jeg har ingen formening om eiendomsretten ned i grunnen. Dersom grunneierne mener de har krav på erstatning, må de ta dette opp med oss, svarer lederen for garasjeprosjektet.