15asylsøkere inntok Johanneskirken i går. De har alle fått avslag påasylsøknadene sine, og frykter å bli sendt hjem til Afghanistan, Iran ellerKurdistan.

Nåhåper de på hjelp fra Bergens politikere. En av dem som skal møte dem, er lederi Bergen SV, Sara Bell. — Detteer en sak som SV er opptatt av i Bergen, sier hun.

Menneskerettigheter

Hunviser til at det er stort antall papirløse immigranter i Norge, som omfatteralt fra folk som har fått avslag på asylsøknaden til folk som aldri harregistrert seg.

— Deter et spørsmål om grunnleggende menneskerettigheter. Dette var den saken vi iregjeringen tok dissens på. Vi fikk ikke til å forhandle en god og humanasylpolitikk, sier Bell.

Hunkjenner ikke saken til de 15 kirkeasylantene, men vil gjerne høre hva de har åsi.

— Jeger opptatt av grunnleggende menneskerettigheter uansett hvor folk kommer fra,sier hun.

Positivtil kirkeasyl

- Hvasynes du om at de har valgt å gå i kirkeasyl?

— Kirkeasyler en av de fine tingene man kan bruke kirken til. Det er en flott tradisjon.

SV-politikerenoppfordrer alle politikere i Bergen til å møte kirkeasylantene, uansettpolitisk ståsted.

— Jeger positiv til at det blir tatt initiativ til et offentlig ordskifte både i ogutenfor bystyret, sier hun.

Hva mener du om bruken av kirkeasyl? Si din mening under!

VIL MØTE ASYLANTENE: SV-leder Sara Bell. ARKIVFOTO: EIVIND SENNESET