Ifølge avisen Firda gikk raset fra Botnafjellet innerst i Angedalen i Førde. Veien er stengt ved Angedalsgjelet, fire kilometer lenger nede i dalen,.

— Granskogen i to-tre hundre meters bredde la seg ned. All vegetasjonen er sopt av berget. Halve bruket er lagt øde, forteller grunneier Kjell Botnen til Firda.

Ifølge avisen Firda kommer flere av de ni fra Jondal i Hardanger. De var på besøk hos Botnen da raset gikk.

— Ingen vil være her i natt - unntatt meg, men før veien er åpnet kommer vi oss ikke ut, sier Botnen til Firda.