Da overlege Egil Nordlie gjennomførte en studie av barna til de som blir tvangsinnlagt som gravide, fant han en klar sammenheng mellom når kvinnen ble innlagt, og hvilken vekt barnet hadde ved fødselen. Og jo tidligere den gravide ble tvangsinnlagt, dess bedre går det med barnet.

— De som kommer til oss før siste trimester i svangerskapet, hadde en snittvekt på barna sine på 3518 gram. Dette er på nær det samme som barn av friske mødre veier, sier Nordlie.

- Alkohol farligst

Ble den kommende mor innlagt i de siste tolv ukene før fødsel, var barnets vekt hele 600 gram lavere.

— Dette er en klar indikasjon på at rusmisbrukere trenger innleggelse tidlig i svangerskapet, mener Nordlie.

Han jobber ved Borgerstadklinikken i Skien, og i perioden 2004-06 hadde klinikken vel 120 rusmisbrukende gravide som ble tvangsinnlagt. Det er blant disse Nordlie har undersøkt barna i ettertid.

Kun et fåtall av de gravide var innlagt for rent alkoholmisbruk.

— Dessverre er det også slik at alkohol er det farligste for fosteret, påpeker Nordlie.

Resultatet av mors drikking kan bli at barnet får et såkalt føtalt alkoholsyndrom. Barna er små når de fødes, og får gjerne hjerneskader. De får også et karakteristisk utseende.

- Paradoks

Forskerne er enige om at alkohol gjør større skade på fosteret enn narkotikamisbruk. Det er derfor et paradoks at langt flere narkomane enn alkoholikere tvangsinnlegges, mener seksjonsoverlege Rolf Lindemann ved intensivavdelingen for nyfødte ved Ullevål universitetssykehus.

Nordlie mener de lave tallene for tvangsinnleggelse kan skyldes at narkotikamisbruk er lettere å oppdage. Samtidig er ikke loven om tvangsinnleggelse kjent for alle i helsevesenet.