• Det har aldri vært tema å prioritere funksjonsfriske. Det sier fungerende leder Annelise Olsen ved Vestlandet kompetansesenter i en kommentar til oppsigelsen av Randi Myren.

— Alle her er topp folk. Men vi har en budsjettsituasjon som gjør at vi må gjøre vanskelige valg. Dette er smertefullt, sier Olsen.

Hun ønsker ikke å uttale seg konkret om Randi Myrens sak, fordi den nå er klaget inn til departementet og behandles på et høyere nivå.

— Når man har en funksjonshemning, skal det tilrettelegges på en best mulig måte, men det er også viktig at de funksjonshemmete ønsker å bli behandlet på linje med andre, sier Olsen.

— Antyder du at Myren ønsker særbehandling?

— Jeg kommenterer ikke dette, fordi saken er under klagebehandling på et nivå over oss, sier Olsen.

I går skulle Myren i møte med en representant fra Utdannings- og forskningsdepartementet, som var i Bergen for å snakke med alle klagerne etter oppsigelsesrunden i Vestlandet kompetansesenter.

— Men jeg har ingen forhåpninger om at dette skal løse seg. Jeg ser på møtet som en ren formalitet, sier Myren.

<b>TAUS: </b>Fungerende leder Annelise Olsen(bildet) ved Vestlandet kompetansesenter har avskjediget Randi Myren. Hun vil ikke uttale seg om saken, fordi den klagebehandles i departementet.