— Man sier at vi i Arbeiderpartiet bruker partipisk. Men jeg har aldri opplevd maken til knebling av lokaldemokratiet, sier Aps gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad.

Han er overrasket over at Frps landsmøte kan gjøre et vedtak om bompenger som binder alle lokale tillitsvalgte.

— Frp har gjennom sitt vedtak vist total mangel på respekt for lokaldemokratiet, mener Venstres gruppeleder, Hans-Carl Tveit.

— Hvilken holdning man har til lokaldemokratiet avspeiler gjerne hva som er best for gjennomføring av partiets politikk, og ikke en prinsipiell holdning, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jo Saglie.

For og mot

At Frp og andre partier er både for og mot lokalt selvstyre er ikke uvanlig, mener Saglie.

— Fremskrittspartiet har vist en skepsis til lokaldemokratiet når det gjelder helse og omsorg, i den forstand at partiet gjerne er for lovfestede rettigheter og minstestandarder og dermed ikke vil gi lokalpolitikerne handlefrihet.

Under helgens landsmøte vedtok Fremskrittspartiet en resolusjon til forsvar for lokaldemokratiet, ikke minst når det gjelder «arealsaker der Fylkesmannsembetene fremmer innsigelser og tilsidesetter utallige beslutninger fattet av lokale folkevalgte».

— Det illustrerer kanskje noe av den ikke helt prinsipielle holdningen til lokaldemokratiet, sier Saglie.

- Skandale

— Det er en skandale dersom byrådspartiene ikke står sammen om en så viktig sak. Det er som om regjeringspartiene ikke er enige om den økonomiske politikken, sier Terje Ohnstad.

Ap-politikeren omtaler det som en tragedie for miljøet dersom Bergensprogrammet ikke blir videreført. Men for å klare det, må bystyret godta en økning av bompengene med rundt 25 prosent.

— Dette viser at Frp er et populistisk parti uten ansvar for å møte hverdagen, sier Ohnstad.

Han mener Monica Mæland ikke kan leve med et splittet byråd i en såpass viktig sak.

— Jeg skal ikke si hva Mæland skal gjøre. Men ballen ligger hos byrådet. Det må fremme en sak om ny bompengesøknad. Dersom byrådet er splittet, så svekker det betydelig vår søknad når den skal behandles i Stortinget, sier Ohnstad.

- Useriøst parti

— Dersom Frps bompengestopp blir innført vil Bergen blir kastet ut i et evigvarende trafikkaos, spår Hans-Carl Tveit.

Han mener Frp vet «inderlig godt» at det ikke kan gjøres noe med trafikksituasjonen i Berge uten med trafikksituasjonen i Bergen uten bompengeinntekter.

Tveit kaller Frp «et useriøst parti som ikke er klar til å ta ansvar», og legger ansvaret for å rydde opp på sine tidligere byrådspartnere.

— At Høyre og KrF eventuelt vil la seg styre av landsmøtevedtak i Frp får bli deres sak mener Venstre og Hans-Carl Tveit.

— Venstre får fortløpende bekreftet at det var riktig å holde oss langt unna et byrådssamarbeid med Frp, sier Tveit.