Lønnskonflikten på Wesselstuen spisser seg til. Onsdag er det innkalt til ekstraordinært årsmøte for å kaste de tillitsvalgte.

Samtidig melder Fellesforbundet Dikterstuerne AS til Datatilsynet for utlevering av sensitive personopplysninger om organiserte på Holbergstuen, Logehaven, Wesselstuen og Wessel Bar.

Lister på avveie

— I mine tyve år som fagorganisert har jeg aldri opplevd maken, sier distriktssekretær Arild Hamre i Fellesforbundet.

_Direktøren:

— En beklagelig glipp_

Dikterstuerne har stilt et ultimatum: Alle ansatte over på timelønn. Men servitørene på Wesselstuen vegrer seg, og derfor stenger den tradisjonsrike restauranten fra nyttår.

Wessel-servitørene har lengre ansiennitet enn kollegene på Logehaven. Stenger restauranten, blir servitørene flyttet over til Logehaven, og yngre servitører står i fare for å miste jobben. Dette har ført til full mobilisering blant de ansatte. Mange har organisert seg, og på kort tid har Fellesforbundet fått femten nye medlemmer. På et klubbmøte forrige uke ble det med to stemmers overvekt vedtatt å holde ekstraordinært årsmøte.

På det samme møtet skal en av de nyorganiserte i detalj ha gjengitt innholdet i forhandlinger mellom tillitsvalgte og ledelse.

I tillegg var vedkommende i besittelse av trekkmeldinger og lister over fagorganiserte. Disse hadde ledelsen i Dikterstuerne gitt fra seg.

Vurderer politianmeldelse

Listene inneholder blant annet personnummer og informasjon om sykmeldinger, attføring og permisjoner. Medlemslistene blir brukt av ledelsen og klubben for å få riktig trekk av fagforeningskontingenten.

— Disse listene er blitt brukt til å skaffe seg oversikt over ansatte, oppsøke folk og mobilisere stemmer, sier Hamre.

— Å dele ut lister over hvem som er organisert er svært alvorlig. Man må lure på om bedriften er riktig klok. Dette er et grovt overtramp.

Fellesforbundet har bedt Datatilsynet vurdere om dette er et grovt brudd på personopplysningsloven og derfor bør politianmeldes.

— Alvorlige overtramp som dette kan straffes med fengsel eller bøter i inntil to år, opplyser Hamre.

Anklager om splitt og hersk

I et brev til NHO Reiseliv krever dessuten Fellesforbundet skriftlig bekreftelse både fra Dikterstuerne og den ansatte om at listene er innhentet igjen.

Samtidig beskylder forbundet ledelsen for splitt og hersk-taktikk, og viser til en rekke brudd på spillereglene i arbeidslivet.

— Dette er svært alvorlig, sier Hamre.

Før det ekstraordinære årsmøtet har forbundet krevd et snarlig forhandlingsmøte. Møtet finner sted søndag. Fellesforbundet vurderer å ta saken til arbeidsretten.

_Les også:

Føler seg uthengt av fagforeningen_

Ørjan Deisz