Ornitolog Frode Falkenberg ved Universitetet i Bergen har forsket på fugler i en årrekke, og vet svært mye om våre bevingede venner. Han forteller at han aldri før har hørt om måker og skjærer som deler reir.

– Både måker og skjærer er svært aggressive fugler. Dette må være høyst uvanlig, og jeg har selv aldri sett noe slikt. Måker og skjærer er egentlig fugler som ikke konkurrerer så veldig mye om hekkeplasser, men nå har vi jo ødelagt store deler av måkenes naturlige hekkeområder, og da har konsekvensen blitt at de har trukket mer inn i tettbygde strøk, forteller han.

– Kan gå bra

Måker er som kjent svært lite begeistret for folk som nærmer seg deres reir, og de beskytter sine unger med de midler de har. Vi spør Falkenberg om ikke det er fare for at måkene tar livet av skjærenes unger, som romsterer inne i reiret.

– Nei, ikke nødvendigvis. Det ville være større fare for at skjærene tok måkenes egg. Men det høres ut som de har funnet seg litt til rette, og når de er blitt vant til hverandre, er det godt mulig de bare lar hverandre være i fred, sier han til slutt.