RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noBergen/VossDet mener overlege Johannes Brattebø ved Fylkessjukehuset på Voss. Han er en av forfatterne av motmeldingen mot regjeringens høringsnotat om statlig overtakelse av sykehusene. Meldingen er skrevet av en bredt sammensatt legegruppe med bakgrunn fra sykehus over hele landet.I regional helseplan for Vestlandet er det allerede foreslått at akuttberedskapen ved Fylkesjukehuset på Voss og Odda skal legges ned. Men disse planene er lagt på is inntil sykehusreformen er vedtatt. Uro Men på sykehuset på Voss er det stor uro for at det skal bli ny fart på disse planene om staten overtar sykehusene fra nyttår.— Flere helseministre har forsøkt å spesialisere og legge ned småsykehus. Blir Tønnes sykehusreform gjennomført i stillhet kan det være at han kan lykkes, mener Brattebø.Helseministerens høringsnotat gir riktignok ingen konkrete forslag om hvordan en sentraliserings skal skje. Men legegruppen som har skrevet motmeldingen, mener at en av de umiddelbare konsekvensene kan bli at akuttavdelingene ved småsykehusene blir lagt ned. Datterselskaper - Reformen legger opp til at lokalsykehusene blir datterselskaper under sentralsykehusene som organiseres i selvstendige helseforetak. Det er meningen at sykehusene skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. De skal opptre i konkurranse på et helsemarked og landets helseoppgaver fordeles mellom private og offentlige sykehus etter anbudsprinsippet, sier han og fortsetter:- Her på sykehuset på Voss, er det akuttberedskapen og fødeavdelingen som er mest sårbar. Det er disse avdelingene som er dyrest å drive, sier han.Brattebø synes det har vært farlig stille rundt forslaget.- De store avisene har nøyd seg med å behandle forslaget i små notiser, konstaterer overlegen.

Les også: - Råkjør i privatiserin Konsekvensene