Konkurransetilsynet i Bergen har sendt et brev til advokatfirmaet Steenstrup Stordrange hvor de varsler en bot på 100.000 kroner for brudd på konkurransereglene.

Bakgrunnen er at Steenstrup Stordrange ved årets begynnelse overtok bergenskontoret til konkurrenten DLA Piper.

Ifølge konkurranseloven må alle bedrifter over en viss størrelse få tillatelse fra Konkurransetilsynet før de kan slå seg sammen. Tilsynet mener Steenstrup Stordrange tok seg til rette uten å vente på en slik godkjenning.

Nye forbudsregler i fjor

Ifølge avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet har tilsynet varslet 100.000 kroner i bot for å sørge for at næringsdrivende i fremtiden overholder regelverket.

— Hvis man ikke melder fra før man gjennomfører en fusjon, har ikke Konkurransetilsynet sjans til å stoppe fusjoner og oppkjøp som er skadelige for samfunnet. Da vil det være for seint, sier Skaar.

Fra 1. juli i fjor ble det forbudt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp som er meldepliktige uten at Konkurransetilsynet har behandlet saken. Dette kalles gjennomføringsforbudet.

Saken med Steenstrup Stordrange er den andre tilsynet tar tak i. Tidligere i år fikk RS Platou en bot på 150.000 kroner for å ha kjøpt opp Glitnir Securities uten at saken var klarert med konkurransemyndighetene.

- Grunnleggende uenige

Administrerende direktør Truls Mo i Steenstrup Stordrange var ikke kjent med varselet fra Konkurransetilsynet da BT kontaktet ham i helgen.

  • Vi mener vi har gjort alt som er i vår makt for å holde oss innenfor reglene, men etter det du forteller meg ser det ut til at vi og Konkurransetilsynet har grunnleggende ulike oppfatninger, sier Mo.

Ifølge Mo går uenigheten på hvilke tiltak som kan regnes som brudd på gjennomføringsforbudet i forbindelse med at Steenstrup Stordrange forberedte sammenslåingen med DLA Piper i Bergen.

Ba om unntak fra reglene

Steenstrup Stordrange sendte i januar ut en pressemelding om at selskapet overtok DLA Pipers bergenskontor med virkning fra 1. januar. Avdelingen i Bergen besto da av 21 advokater og omsatte i fjor for 48 millioner kroner.

Først 4. februar mottok Konkurransetilsynet en såkalt alminnelig fusjonsmelding.

Advokatfirmaet ba senere om unntak fra gjennomføringsforbudet. Bakgrunnen var at DLA Piper i Bergen aldri hadde vært drevet selvstendig, men fra årsskiftet var skilt ut fra morselskapet DLA Piper.

Vil se på tilsvar over helgen

Å vente med å slå avdelingen sammen med Steenstrup Stordrange til det forelå en godkjenning fra Konkurransetilsynet, ville dermed kunne påføre advokatkontoret markedsmessige, driftsmessige og økonomiske problemer.

Advokatfirmaene fikk ikke gehør hos Konkurransetilsynet. Selv om tilsynet senere godtok fusjonen, vil de nå likevel bøtelegge Steenstrup Stordrange.

Før en endelig bot eventuelt ilegges, vil Steenstrup Stordrange få anledning til å komme med sine kommentarer.

Truls Mo forteller at han er overrasket over varselet fra tilsynet, og at advokatkontoret vil se nærmere på det over helgen.

  • Vi tar dette til etterretning, sier han.