I den hemmelige politirapporten BT omtalte i går, spør politiet om friheten til de innsatte er for stor. Også et annet problem blir nevnt: Fangenes egne advokater.

— Advokater kan ta med seg ulike varer og klær til de innsatte underlagt restriksjoner, uten at dette er forhåndsklarert av politiet. Dette kan for eksempel være ting som advokatene har mottatt fra de innsattes familie eller venner. Politiet sitter med etterretningsopplysninger som tyder på at advokater blir benyttet ufrivillig til på denne måten å smugle beskjeder og telefoner inn i fengselet, heter det i rapporten.

Tillit til advokatene

Per Sigurd Våge sier at de ikke har noen grunn til å mistenke noen av byens advokater for å drive smuglervirksomhet.

— Vi har stor tillit til advokatene. Vi har liten grad av kontroll mot advokatene fordi vi stoler på dem, sier Våge.


Les også: — Få grundige kontroller i fengselet

Han er likevel kjent med at det er blitt oppdaget mobiltelefoner i fengselet.

— Vi finner telefoner. Vi hadde et eksempel på to fanger som skrev til hverandre i et brev, der det ble vist til en telefon som ble brukt i fengselet, hvordan mobilen ble smuglet inn, vet vi ikke, sier han.

- Må være passe dum

— Om advokater mener at de ufrivillig blir brukt til å smugle inn forskjellig utstyr til fangene, så burde de ytret et ønske om sterkere kontroll, sier Våge.

Advokat Jørgen Riple, mener muligheten for advokater til å smugle beskjeder og telefoner er til stede, men tror få advokater ville gjøre noe slikt.

— Du skal i så fall være passe dum. Slik jeg ser det risikerer man å miste bevillingen på stedet. Alt vi kommer med som skal til en innsatt blir levert i vakten for gjennomgang, sier Riple.

Besøk fra Vi Menn

Politiet mener der er et generelt problem med manglende rutiner for besøk utenfra. I et eksempel fra Vik fengsel i fjor fikk en journalist og fotograf fra ukebladet Vi Menn komme på besøk.

De intervjuet en 24 år gammel mann som satt på restriksjoner i forbindelse med at han var siktet i en narkosak. Saken handlet om eierskap til 24 kilo hasj.

I intervjuet ga han ut taushetsbelagt informasjon, noe som ble fanget opp da fengselet fikk reportasjen til gjennomlesning. Politiet fikk informasjonen, og det aktuelle innholdet ble strøket.

— Vi ble ganske overrasket over det som sto i Vi Menn. Det bekreftet vår mistanke i saken mot ham, men mest av alt var vi bestyrtet over at han i det hele tatt hadde fått lov til å snakke med pressen. Han satt jo på restriksjoner, sier politiførstebetjent Reidar Borlaug.

FINNER MOBILER: - Vi har funnet mobiltelefoner i fengselet, men tviler vel sterkt på at det er advokater som smugler dem inn, slik politiet antyder, sier Per Sigurd Våge, regiondirektør i Kriminalomsorgen.
TOR HØVIK