• Jeg kjenner til flere advokater som er misfornøyde med dommernes opptreden i retten, men de kvier seg for å klage på dem.

Det sier Steinar B. Yndestad. Han har praktisert strafferett i 30 år, først som politiadvokat, deretter som forsvarer.

Før jul klaget han tingrettsdommer Tor Bertelsen inn til Tilsynsutvalget for dommere (TU). Yndestad fikk medhold i klagen.

— Jeg er fornøyd med at TU tok klagen min til følge. Utvalgets avgjørelse taler for seg, sier han.

- Frykter konsekvensene

I et brev til TU i januar i år, skrev Yndestad at han kan forstå at advokater kvier seg for å klage på dommere. Bertelsens handlemåte tilkjennegir en alvorlig brist i hans skjønn, heter det.

TU er enig med Yndestad. Selv har bergensadvokaten opp gjennom årene hørt mange kollegaer være misfornøyde med dommerne.

— Mitt råd er at de klager dommeren inn for tilsynsutvalget, hvis de reagerer på opptreden i retten. Men de fleste har ikke lyst til dette. De frykter konsekvensene, sier Yndestad, som selv ble politianmeldt av Bertelsen etter at han klaget på ham før jul.

Anmeldelsen ble henlagt.

— Det var svært ubehagelig, sier Yndestad.

Enig med Yndestad

Han understreker at han har tillit til domstolene.

— Dommerne er mennesker og har sin egen stil. De aller, aller fleste holder seg innenfor reglementet. Men hvis en forsvarer er misfornøyd med dommerens opptreden, bør han klage, sier Yndestad.

Den oppfatningen deler Kari Johanne Bjørnøy, sorenskriver i Bergen tingrett, som er arbeidsgiver til dommer Bertelsen.

— Det er synd hvis noen opplever at de ikke kan klage på dommerens adferd fordi de er redd for konsekvensene, sier Bjørnøy.

Hun uttaler seg på generelt grunnlag og ønsker ikke kommentere TUs avgjørelse mot tingrettsdommer Bertelsen.

Han har vært omstridt i en årrekke og har vært klaget inn til TU to ganger tidligere. Den første gangen i 2004. Klagen kom for sent og ble avvist.

Ingen kommentar

Den andre gangen var i 2011. TU konkluderte med at det var grunn til å stille spørsmål ved hans opptreden, men utvalget fant ikke dokumentert at han hadde handlet i strid med god dommerskikk.

I fjor høst ble stillingen hans vurdert, etter at Domstolsadministrasjonen hadde bedt Justisdepartementet suspendere eller reise avskjedssak mot ham. Bertelsen beholdt jobben.

Nå kommer den til å bli vurdert på ny, ettersom TU har sendt sin avgjørelse inn til departementet.

På grunn av streik, fikk ikke bt.no kontakt i Anne Herse, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet. Willy Nesset er leder av Domstolsadministrasjonen. Han ønsker ikke kommentere saken.