Da den eldre damen døde høsten 2003, gikk familien til advokat for å få ham til å gjøre opp boet for dem.

Advokaten forvaltet flere millioner kroner, blant annet etter salg av en eiendom. Salget ble foretatt gjennom et eiendomsselskap hvor advokaten selv er oppført som medeier.

— Sjeldent alvorlig sak

Pårørende til den avdøde kvinnen fikk etter hvert mistanke om at ikke alt var som det skulle, og gikk til ny advokat.

— Det ble avdekket at advokaten hadde foretatt flere uttak til private formål. Forsikringsselskapet til advokaten utbetalt 330.000 til de pårørende, sier familiens advokat, Helge Nilsen.

Dette beløpet dekker det man mener den tiltalte advokaten urettmessig hadde tilegnet seg, samt merutgifter de pårørende fikk.

— Familien har ikke lidd noe økonomisk tap, men saken er likevel meget alvorlig. En sammenblanding av klientmidler og egen økonomi skal ikke forekomme, sier Nilsen. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot bergensadvokaten for underslag. Samtidig er det tatt forbehold om å fradømme bergensadvokaten retten til å praktisere for all fremtid.

— Beløpet på 200.000 koner er det vi mener han urettmessig har tatt ut fra dødsboet, sier politiadvokat Anders Johnsen i Hordaland politidistrikt til BT.

— Det er sjelden at vi har så alvorlige saker knytt til advokatvirksomhet.

- Mangler vilje og evne

Bergensadvokaten var under granskning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for andre forhold før anmeldelsen. Bakgrunnen var klage på hans disponering av klientkontoen og manglende innbetaling av skatter og avgifter. Han ble også sterkt kritisert for sin oppfølging og rapportering til klienter.

Tilsynsrådet kom i mai 2004 med flengende kritikk av advokatens opptreden. I vedtaket skriver de:

«Etter Tilsynsrådets oppfatning røper advokaten en totalt manglende forståelse for de regler som gjelder for advokaters håndtering av betrodde midler. Dette anses som meget graverende. Det er helt elementært at klientmidler og andre betrodde midler skal holdes atskilt fra advokaters driftsmidler og private midler. (¿) Advokaten synes å mangle både vilje og evne til å innrette sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene på området».

Grove regelbrudd

Bakgrunnen for den krasse kritikken var blant annet et tilsvar fra advokaten, hvor han hevdet at det spilte liten rolle hvordan klientkontoen ble disponert.

«Så lenge jeg har overdekning er dette mine midler. Om jeg overfører mine midler til en annen konto, eller belaster regninger på kontoen er dette etter min mening det samme. Klientens midler blir ikke berørt uansett», skrev advokaten.

Advokaten foreslo senere at han frivillig kunne gi avkall på sin bevilling, i stedet for at saken ble brakt videre til Advokatbevillingsnemnden. Dette avviste tilsynsrådet fordi regelbruddene var så grove og omfattende.

Advokatbevillingsnemnden fulgte opp med å frata bergensadvokaten bevillingen i juni 2004. Det betyr i praksis at advokaten etter noen år kan søke om å få bevillingen igjen. Blir mannen fradømt stillingen, slik statsadvokaten vil be om, er den tapt for alltid.

Fortsatte som advokat

Selv etter vedtaket i advokatbevillingsnemnden, skal advokaten ha fortsatt å praktisere. Han styrte midlene i dødsboet frem til desember 2004, ifølge tiltalen.

— Det er ukjent for oss at han skal ha drevet som advokat etter at han ble fratatt bevillingen, sier politiadvokat Johnsen.

For politiet ble dette nemlig først en sak i januar 2005. Da anmeldte de pårørende til den avdøde kvinnen saken.

Den tiltalte skal ikke ha vært i arbeid det siste året på grunn av helseplager.

— Min klient erkjenner ikke straffskyld. Det er alt jeg vil si om saken nå, sier mannens forsvarer, advokat Ragnar Morken til BT.