• Det er helt absurd av Samferdselsdepartementet å kreve egenandel av kommune og fylke for å bygge bybane. Her må retningslinjene endres.

JOHN LINDEBOTTEN

Det er nestleder i Stortingets samferdselskomité, SVs Inge Myrvoll, som sier dette til Bergens Tidende. Sammen med Venstres May Britt Vihovde stilte de spørsmål om denne saken til samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i Stortingets spontanspørretime i går.

Statsråden kom på glid, men bare delvis.

Myrvoll sier at han akter å forfølge saken med det mål at egenandelen blir avviklet.

— Blir det nødvendig, tar jeg saken opp gjennom det dok. 8-forslag i Stortinget, sier Myrvoll.

Ukjent for statsråden I spørretimen uttrykte både Myrvoll og Vihovde forskrekkelse over et rundskriv der Samferdselsdepartementet allerede i 1998 fastsatte retningslinjer som pålegger fylker eller kommuner å betale opptil 50 prosent fra egne budsjetter for kollektivprosjekter.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen innrømmet under spørretimen at han overhodet ikkje kjente til rundskrivet. Det samme gjelder nok det aller meste av Stortinget, ettersom både Myrvoll og Vihovde, som sitter i samferdselskomitéen, først fikk greie på innholdet for et par dager siden gjennom kontakt med Bergens Tidende.

Halvparten helt umulig I Bergen vil 50 prosent egenandel ramme byggingen av bybanen, for verken Bergen kommune eller Hordaland fylke har den aller minste mulighet til å betale av egen kasse halvparten av investeringene i en bybane. 50 prosent er det samme som 500 millioner bare til Nesttun, og en hel milliard frem til Flesland.

20 prosent, som i Oslo May Britt Vihovde spurte samferdselsminister Terje Moe Gustavsen om ikke bybanen i Bergen kunne få en øket statlig del, slik som i Oslo, der T-baneringen er finansiert med 80 prosent statlige midler og 20 prosent kommunale.

Inge Myrvoll gikk lenger, og spurte om det ikke gikk an benytte samme type finansiering på kollektivprosjekter som på veger, altså delvis bompenger, delvis statlige bevilgninger.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen svarte at han godt kunne tenke seg en finansieringsmodell for bybanen lik den for T-baneringen i Oslo. Altså 20 prosent kommunalt eller fylkeskommunalt tilskudd og resten stat og bompenger.

- Egenandelen må bort - Da er statsråden i hvert fall kommet på glid. Men jeg mener det er fullstendig absurd at det skal være forskjellig type finansiering av kollektivprosjekter og vegprosjekter. Egenandelen må bort.

— I rundskrivet argumenterer departementet med at bompenger ikke gir «tilstrekkelig incitament til reelle prioriteringer». Saken er jo den at dersom kommunen eller fylket må ut med 50 prosent egenandel for bybanen, så gir ikke det anledning til å prioritere i det hele tatt, fordi bybanen da blir umulig å bygge, sier Inge Myrvoll.