Gjerstad er svært overrasket og skuffet over utspillet til Soltvedt om billedkvaliteten i bygdeboken, og minner om at folk innenfor fagmiljøet vil bli skeptiske til han når de får vite dette.

– Hjemmeskanner

– Å skanne et bilde og klargjøre det for trykking er fagmessig svært krevende, og ikke noe som bør gjøres av ufaglærte dersom resultatet skal bli bra. Rent teknisk er det ikke tatt nok hensyn til kurvene i bildet, slik som høyde, skygge og kontraster. Det virker som de har brukt en enkel hjemmeskanner til arbeidet, uttalte Soltvedt i fredagens Åsane Tidende.

– Absurd

– Åsane bygdeboknemnd er en frivillig organisasjon, med en rekke entusiaster i sine rekker, sier Jo Gjerstad.

– Medlemmene legger ned på tusener av ubetalte arbeidstimer for at dette prosjektet skal la seg realisere. Da blir det litt absurd at ett menneske skal komme med kritikk av prosjektet fordi han ikke fikk oppdraget han ønsket med å restaurere bildene. Skulle disse frivillige menneskene brakt bildene til Soltvedt for skanning og restaurering, ville det gitt prosjektet flere 100.000 kroner i merutgifter. Da ville boken aldri blitt realisert, hevder han.

God billedkvalitet

Bygdebøkene som Soltvedt har samarbeidet med, blant annet Austrheim, Fedje og Radøy, er hundre prosent kommunalt finansierte. Økonomien til Åsane bygdeboknemnd baserer seg derimot på frivillighet, lån, gaver og generøse sponsorer.

– Men jeg er likevel ikke enig i at bildene vi bruker er av dårlig kvalitet, sier Gjerstad.

– Helge Sunde, som har gjort mye av dette arbeidet, er en av Norges fremste fotografer. Han kan ikke trylle, men han har gjort en formidabel jobb med billedmaterialet til bygdebøkene. I tillegg er han født og oppvokst i Salhus, noe som gir ham en viktig lokal forankring.

Les mer på www.aasanetidende.no eller si din mening om bygdeboken i kommentarfeltet under:

KRITISK: Forlagsredaktør i Bodoni forlag Jo Gjerstad
FAKSIMILE: Åsane Tidende fredag.