Årets skolevalgkamp har foregått uten debatter.

— Derfor måtte jeg skrive dette brevet. Det er eneste muligheten vi har for å gi et tilsvar til dem som AUF har misinformert på skolene, sier Moen.

- Løgn og uredelighet

I brevet til AUF, med overskriften «En valgkamp preget av løgn, usannheter, avtalebrudd og uredelighet», står det blant annet:

«Det jeg ikke aksepterer, er bevisst, vedvarende løgn og feilinformasjon fra deres representanter. Tidlig i valgkampen ble vi konfrontert med deres påstander om at med Fremskrittspartiet i posisjon, må man betale for sykehusopphold og videregående skole. Jeg nektet, og nekter fortsatt, å tro at dere er så lite opplyste at dere tror dette er riktig.»

- Avtalebrudd

— Dette er så langt på jordet at jeg nekter å tro at de tror det er riktig sjøl. Noen i AUF har åpenbart hatt en bevisst taktikk om å spre feil informasjon om oss, forteller Moen.

I tillegg mener han at AUF ikke har forholdt seg til en avtale som ble inngått mellom ungdomspartiene etter Utøya-tragedien, om at partiene skulle stille med maks fem representanter ved hver skole, med unntak av de aller største skolene i fylket.

— Dette var av hensyn til situasjonen AUF var og er i. Men de har gitt blaffen i alt vi ble enige om fra dag en, sier Moen.

- Falske premisser

— Når det gjelder antall representanter på skoler, har FpU ikke overholdt dette selv. Uansett hviler anklagen på falske premisser, for dette var veiledende regler, sier Linn Kristin Engø, konstituert leder i Hordaland AUF.

Sindre August Horn, leder i Hordaland Unge Venstre, var også tilstede på møtet. Han bekrefter det Engø sier.

— Vi ble enige om en norm på fem personer, men at det ikke skulle gjøre noe om det stilte fire eller seks. Dessuten ble vi enige om at man kunne sende flere representanter til de store skolene, sier han.

- Kan ha vært soloutspill

AUF-leder Engø kjenner seg heller ikke igjen i at AUF skal ha fortalt elever ved skolene at man med Fremskrittspartiet i posisjon må betale for sykehusopphold og videregående skole. Hun medgir imidlertid at hun ikke har full kontroll på hva AUF-ere har sagt på valgtorg.

— Jeg tror alle ungdomspartier har opplevd at når vi mobiliserer mange unge i alderen 15-19 år så kan det forekomme unøyaktigheter. Men i vårt opplæringsmateriell og i brosjyrene vi gir ut til folk, står det ingen ting om dette, sier hun.

Engø reagerer på at FpU går til det skritt å sende et åpent brev.

— Hvis det er tilfelle at dette har blitt sagt, synes jeg FpU kunne tatt det opp på en ordentlig måte på det aktuelle valgtorget, eller tatt en telefon til oss, slik som avtalen var. Alle ganger vi har tatt FpU i å lyve, har vi sagt det til dem direkte, sier hun.