BORGHILD BERGE

Statistikk fra Norges Apotekerforening viser at 0,15 prosent av befolkningen i Hordaland ble behandlet med ADHD-legemidler i 2004. Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane var 0,30 prosent. Hordaland ligger dermed under landsgjennomsnittet på 0,26 prosent, mens Sogn og Fjordane ligger over.

Tre ganger så mange

SINTEFs ADHD-rapport fra 2002 bekrefter det skjeve forholdet. Her ble blant annet forekomsten av diagnosen i alle landets kommuner kartlagt. Rapporten viser at tre ganger så mange barn og unge fikk stilt diagnosen i Sogn og Fjordane som i Hordaland i 2002, sett i forhold til antall innbyggere. Pr. 10.000 innbyggere under 18 år fikk 12 personer diagnosen i Hordaland, mens tallet for Sogn og Fjordane var 36.

— Det har vært en del kapasitetsproblemer innen barnepsykiatrien i Bergen. Blant annet har det vært mangel på psykiatere og leger med spesialkunnskaper. Enkelte har heller ikke likt å stille diagnosen, sier assisterende generalsekretær i ADHD-foreningen, Knut Bronder.

Han understreker at dette ikke er enestående for Bergen.

— Det er store variasjoner landsdelene imellom. Enkelte steder er det mye lettere å få hjelp enn andre.

- Mangler fokus

Klinikksjef for Hjellestadklinikken, psykolog Eva Karin Løvaas, har lang erfaring med rus og ADHD. Hun tror manglende fokus og kompetanse gjør at Hordaland kommer dårlig ut på statistikken.

— ADHD-pasienter blir kasteballer mellom ulike instanser, ingen vil ha dem. Psykiatrien har vegret seg for å behandle dem; det blir ofte mye snakk og lite handling.

ADHD-foreningens Knut Bronder tror at barnelege Ole Sverre Haga ved Nordfjord Sjukehus har betydd mye for Sogn og Fjordanes uttelling på statistikken.

— Haga har stor kunnskap om ADHD, og har diagnostisert mange. Han regnes som en av pionerene på området her til lands, sier Bronder.

Eva Karin Løvaas bekrefter at én person kan gjøre stor forskjell.

— Hvis én person på poliklinikken på Haukeland hadde tatt hovedansvar for diagnosen, ville situasjonen fort blitt bedre, påstår Løvaas. - Systemet burde ikke ha vært så avhengig av enkeltpersoner. Det hjelper ikke at myndighetene sender ut skriv etter skriv for å få endret på praksisen. Så lenge fagfolk ikke brenner for diagnosen, skjer det ikke noe, sier hun.

Sterk økning

Forbruket av medisiner mot ADHD økte med 50 prosent i 2004. Det ble solgt 4,4 millioner døgndoser i 2004, noe som tilsvarer behandling av 12.000 personer daglig. Tilsvarende for 2003 var 8000 personer.

— Økt oppmerksomhet om sykdommen og legemidler som er enklere å dosere, er noe av forklaringen på den sterke økningen, sier fagdirektør i Norges Apotekerforening, Anne Elisabeth Smedstad.

80 prosent av reseptene apotekene ekspederte var til barn og unge under 19 år. 79 prosent av reseptene var til gutter.