— Det er ikke vanskelig å være enig med Coombs i at norske kvinner er vakre, men det skal svært mye til for at et utvisningsvedtak blir opphevet. Utvisningsvedtaket betyr i praksis at Coombs har innreiseforbud til Norge, og han vil bli arrestert dersom han kommer hit, sier informasjonsrådgiver Are Sauren i Utlendingsdirektoratet (UDI).

I desember 2000 sonet Coombs 120 dager i Drammen kretsfengsel etter å ha blitt dømt for å ha svindlet en rekke norske kvinner. Coombs «lånte» penger av kvinnene, men betalte aldri tilbake. I tillegg stakk han av fra en rekke hotellregninger landet rundt.

— Etter 25. oktober 2003 er innreiseforbudet opphevet. Først da kan Coombs søke om å få permanent opphold i Norge. Han er britisk statsborger, og ifølge EØS-reglene kan han derfor få opphold i Norge hvis han kan dokumentere at han har en jobb her. Og nei, UDI regner ikke det å være storsjarmør som en jobb, humrer Sauren.